Budownictwo

Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości »
Zgodnie z Ustawą termomodernizacyjną audytem energetycznym nazywa się opracowanie określające zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.
Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu »
Praktyczna publikacja omawiająca najczęściej występujące nieprawidłowości podczas prowadzenia badań i pomiarów elektrycznych.
Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu (PDF) Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu (PDF) »
Praktyczna publikacja omawiająca najczęściej występujące nieprawidłowości podczas prowadzenia badań i pomiarów elektrycznych.
BHP w sektorze gazowym BHP w sektorze gazowym »
Fachowa publikacja dotycząca przepisów BHP w branży gazowniczej, użyteczna będzie zarówno w pracy służb BHP, jak i osób zainteresowanych bezpieczeństwem pracy.
Budynki i ich usytuowanie - warunki techniczne Budynki i ich usytuowanie - warunki techniczne »
Aby ułatwić Państwu interpretację ciągle nowelizowanych przepisów i wprowadzanych zmian, przygotowaliśmy fachową publikację w praktycznym formacie PDF. Jest to komentarz do rozporządzenia, które ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie i zagospodarowanie.
Dokumentacja eksploatacji i remontu budynku Dokumentacja eksploatacji i remontu budynku »
Publikacja jest zbiorem wypełnialnych na komputerze dokumentów (protokołów kontroli, odbioru, etc.) wraz z praktycznym komentarzem ułatwiającym zarządzanie budynkiem.
Dokumentacja i oznakowanie rozdzielnicy elektrycznej Dokumentacja i oznakowanie rozdzielnicy elektrycznej »
Publikacja pomoże zgodnie z prawem sporządzić deklarację zgodności nowej, lub modernizowanej rozdzielnicy elektrycznej. Oprócz gotowego wzoru deklaracji zgodności znajdują się w niej treści najważniejszych ustaw, rozporządzeń oraz dyrektyw Rady Europy.
Dokumentacja pomiarów sieci i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV Dokumentacja pomiarów sieci i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV »
Publikacja zawiera wzory dokumentów oraz protokołów pomiarów najczęściej wykonywanych w energetyce zawodowej. Formularze dostarczane są w edytowalnej formie, co znacznie skraca czas przygotowania właściwej dokumentacji pomiarowej.
Dokumentacja robót  budowlanych Dokumentacja robót budowlanych »
Publikacja zawiera pakiet trzech dokumentów, które są niezbędne przy tworzeniu dokumentacji robót budowlanych. Dzięki niej otrzymają Państwo podstawowe informacje na temat każdego z formularzy, przykłady poprawnego uzupełnienia oraz gotowe druki do wypełnienia.
Dokumentacja robót drogowo-mostowych Dokumentacja robót drogowo-mostowych »
Zbiór praktycznych dokumentów, opracowanych przez Wydawnictwo Verlag Dashofer sp. z o.o., przydatnych zarówno dla projektantów dróg i mostów, jak i zarządzających drogami publicznymi.
Dokumentacja użytkowania i modernizacji systemów wodno-kanalizacyjnych Dokumentacja użytkowania i modernizacji systemów wodno-kanalizacyjnych »
Jest to zbiór gotowych do wypełnienia wzorów dokumentów przydatnych dla osób zajmujących się sieciami i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Publikacja zawiera ponad 30 wzorów wniosków, umów, zgłoszeń i oświadczeń, które w zależności od potrzeb można edytować i drukować.
Dokumentacja wybranych pomiarów instalacji elektrycznych do 1kV Dokumentacja wybranych pomiarów instalacji elektrycznych do 1kV »
Publikacja zawiera wzory protokołów pomiarowych przydatne przy wykonywaniu wybranych pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych. Wygodna forma opracowania ułatwia szybkie przygotowanie dokumentacji z przeprowadzanego badania.
Drewniane więźby dachowe w budownictwie jednorodzinnym Drewniane więźby dachowe w budownictwie jednorodzinnym »
Dokument elektroniczny "Drewniane więźby dachowe w budownictwie jednorodzinnym" zawiera praktyczne informacje dotyczące wyboru materiałów do budowy więźb dachowych ze wskazaniem na materiały normowe oraz odpadowe
Drogi i mosty on-line Drogi i mosty on-line »
Internetowe kompendium wiedzy to profesjonalne narzędzie dla biur projektowych, wykonawców robót drogowych i mostowych oraz zarządców dróg publicznych. Podaje fachowe porady prawne, informacje o najnowszych technologiach oraz istotne wiadomości o finansowaniu dróg z udziałem środków unijnych. To także doskonała pomoc przy przygotowywaniu zamówień publicznych na roboty drogowe.
Energia geotermalna w Polsce Energia geotermalna w Polsce »
Tematyka poradnika dotyczy aktualnych możliwości oraz najbliższych perspektyw wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Publikacja przedstawia obszary gdzie inwestowanie w geotermię będzie opłacalne oraz wymienia przykłady już istniejących ciepłowni geotermalnych.
Energooszczędność w budownictwie Energooszczędność w budownictwie »
Praktyczny poradnik na płycie CD. Zawiera informacje jak zaprojektować i wybudować dom o niskim zapotrzebowaniu na energię. Przedstawia sposoby zmniejszenia strat ciepła w istniejących już budynkach.
Eurokody konstrukcyjne Eurokody konstrukcyjne »
Praktyczny program na płycie CD, który pomoże przyswoić wiedzę na temat projektowania obiektów i konstrukcji budowlanych według Norm Europejskich. Zawiera omówienie Eurokodu 0 i Eurokodu 2.
Instalacje elektryczne i teletechniczne Instalacje elektryczne i teletechniczne »
Poradnik "Instalacje elektryczne i teletechniczne" to nieodzowna pomoc dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowaniem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych.
Instalacje elektryczne i teletechniczne na CD Instalacje elektryczne i teletechniczne na CD »
Poradnik "Instalacje elektryczne i teletechniczne na CD" to nieodzowna pomoc dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowaniem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych.
Instalacje elektryczne w zakladach opieki zdrowotnej Instalacje elektryczne w zakladach opieki zdrowotnej »
Publikacja omawia wymagania dotyczące standardów zasilania w energię elektryczną zakładów opieki zdrowotnej. Prezentuje problemy właściwego projektowania oraz wykonania instalacji. Pokazuje jak zadbać o bezpieczeństwo użytkowania dla pacjentów i personelu.
Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych »
„Instrukcja BHP” to praktyczny zestaw dwóch laminowanych tablic formatu A3, składanych do formatu A4, przystosowanych do powieszenia. Zawiera instrukcje BHP dla każdego, kto dba o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników przy pracach betonowych i żelbetowych.
ISO serwis on-line ISO serwis on-line »
Niezbędne informacje, wskazówki i porady ekspertów dotyczące wdrażania i monitorowania systemów zarządzania. Przejrzysta struktura, praktyczne przykłady, pytania i odpowiedzi pomogą uniknąć najczęściej popełnianych błędów w sterowaniu systemami zarządzania wg norm ISO i innych norm branżowych.

Katalog doboru zaworów Katalog doboru zaworów »
Publikacja to tabelaryczne zestawienie dostępnych na polskim rynku zaworów, wraz z ich wymaganiami technicznymi. Pomoże w łatwy sposób dobrać właściwy zawór do każdej instalacji WOD.-KAN.
Katalog materiałów budowlanych Katalog materiałów budowlanych »
Praktyczny zbiór opisów technicznych i kontaktów z producentami lub dystrybutorami ponad 450 materiałów budowlanych na płycie CD. Publikacja przydatna dla projektantów, inżynierów, kosztorysantów oraz inwestorów i wykonawców.
Kosztorysowanie robót budowlanych Kosztorysowanie robót budowlanych »
Kosztorys budowlany pełni wiele funkcji dla uczestników procesu inwestycyjnego. Praktyczna i teoretyczna znajomość jego sporządzania jest niezbędna dla każdego. Publikacja ta pomoże także studentom wielu wydziałów, m.in.: Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska.
Książka obiektu budowlanego Książka obiektu budowlanego »
Książka obiektu budowlanego sporządzona została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1134)
Modernizacja dróg kolejowych Modernizacja dróg kolejowych »
Modernizacja dróg kolejowych to roboty mające na celu przystoŹsowanie budowli kolejowej do wyższych od doŹtychczasowych parametrów techniczno-eksploataŹcyjnych. W publikacji opisano warunki techniczne dla linii kolejowych.
Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych »
Podmioty pełniące funkcje nadzorcze mają wpływ na przebieg całej inwestycji budowlanej, dlatego książka skierowana jest do: inwestorów, wykonawców, projektantów oraz organów administracji. Pomoże także studentom wydziałów budownictwa, architektury i administracji.
Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu »
Publikacja na konkretnych przykładach lokali o różnym przeznaczeniu, obrazowo pokazuje zasady obliczania powierzchni i kubatur według nowej normy. Stanowi narzędzie pomocne w prawidłowym rozumieniu i wdrażaniu zasad nowej normy przez projektantów, wykonawców, inwestorów, właścicieli i zarządców budynków oraz ich użytkowników, a także przez notariuszy i rzeczoznawców majątkowych, umożliwi, wreszcie, uniknięcie wieloznacznych interpretacji w obliczeniach powierzchni i kubatury.
Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej »
Publikacja jest pomocna zarówno w opracowywaniu prawnej procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jak i w sporządzeniu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Oparta jest na najnowszej nowelizacji ustawy OOŚ, która weszła w życie 20 lipca 2010 r.
Plan BIOZ - wersja online Plan BIOZ - wersja online »
Program pozwala na samodzielne stworzenie planu BIOZ. Komentarz pomaga w zrozumieniu przepisów prawnych, na których podstawie tworzy się ten plan. Program pozwala na edycję, zapisywanie i drukowanie gotowego planu.
Plan BIOZ na CD Plan BIOZ na CD »
Program pozwala na samodzielne stworzenie planu BIOZ. Komentarz pomaga w zrozumieniu przepisów prawnych, na których podstawie tworzy się ten plan. Program pozwala na edycję, zapisywanie i drukowanie gotowego planu.
Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną »
Publikacja przeprowadza Czytelnika przez kolejne etapy procedury przekwalifikowania ziemi rolnej na działkę budowlaną. Jednocześnie wskazuje na zagrożenia, jakie inwestor może spotkać przechodząc przez ten proces. Ponadto poradnik zawiera przykładowe wzory wniosków wraz z odpowiednim komentarzem.
Procedura przyłączania OZE do sieci energetycznej. Instalacje fotowoltaiczne Procedura przyłączania OZE do sieci energetycznej. Instalacje fotowoltaiczne »
Publikacja omawia obowiązki inwestora i przedsiębiorstwa dystrybucyjnego w zakresie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej, wyjaśnia kiedy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie, omawia kwestie sprzedaży wytworzonej energii, a także sygnalizuje jak może zmienić się proces po wejściu w życie projektu zmian do ustawy prawo energetyczne, zwanego „małym trójpakiem”.
Przegląd i kontrola instalacji WOD.-KAN Przegląd i kontrola instalacji WOD.-KAN »
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62) instalacje WOD. – KAN. w obiektach budowlanych powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym. Okresowe kontrole stanu technicznego powinny być udokumentowane w odpowiednich protokołach, które zostały zawarte w publikacji.
Przepisy techniczno-budowlane on-line Przepisy techniczno-budowlane on-line »
Poradnik został stworzony z myślą o projektantach, inżynierach oraz inspektorach nadzoru budowlanego. Zawiera fachowe omówienie przepisów prawnych istotnych dla branży budowlanej wraz ze wskazówkami, jak prawidłowo stosować się do nich w codziennej pracy. Kompleksowo ujęto wszystkie aspekty procesu budowlano-inwestycyjnego. Praktyczne komentarze ułatwią interpretację aktów prawnych oraz ich prawidłowe stosowanie specjalistom z branży budowlanej.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości Regulacja stanów prawnych nieruchomości »
W publikacji przedstawiamy Państwu najczęściej występujące sytuacje nieuregulowanych stanów prawnych oraz sposoby ich uregulowania. Poradnik dla właścicieli nieruchomości oraz dla inwestorów.
Remonty i modernizacje budynków on-line Remonty i modernizacje budynków on-line »
Zagadnienia omówione w poradniku dotyczą zasady prawidłowej eksploatacji i bieżącej konserwacji oraz przyczyn powstawania uszkodzeń w budynkach. Obszernie opracowane zostały również sposoby prowadzenia robót remontowych konstrukcji, elementów wykończeniowych i instalacji wewnętrznych.
Specyfikacje techniczne Specyfikacje techniczne »
Praktyczny program komputerowy, pozwalający na profesjonalne przygotowanie specyfikacji technicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. »
Publikacja zawiera informacje na temat specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Omawia ich zakres, formę oraz zasady sporządzania.
Tablice i algorytmy do wymiarowania zginanych elementów żelbetowych Tablice i algorytmy do wymiarowania zginanych elementów żelbetowych »
Książka została napisana z myślą o projektantach i studentach kierunku Budownictwa, którzy zajmują się zawodowo projektowaniem konstrukcji budowlanych i inżynierskich.
Technika spawalnicza w praktyce Technika spawalnicza w praktyce »
Publikacja obejmuje całokształt technologicznych i konstrukcyjnych zagadnień dotyczących projektowania, wykonawstwa i kontroli połączeń spawanych.
Warunki kontraktowe FIDIC Warunki kontraktowe FIDIC »
Publikacja omawia zasady realizacji inwestycji według standardów unijnych. Pomoże poznać prawa i obowiązku stron kontraktu według zasad FIDIC oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów »
Poradnik kompleksowo przedstawia zagadnienia warunków technicznych wykonania i odbioru dróg i mostów. Jest to niezbędna publikacja dla zarządów dróg, firm wykonawczych oraz inspektorów nadzoru; która w szczegółowy sposób uwzględnia uregulowania najnowszych przepisów prawnych, Polskich Norm oraz technologii obecnych na rynku polskim.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych on-line Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych on-line »
To doskonałe narzędzie dla osób zawodowo zajmujących się montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych, nadzorem nad robotami instalacyjnymi oraz pomiarami elektrycznymi. Serwis zapewnia dostęp do przystępnych interpretacji przepisów, fachowych porad technicznych, wzorów dokumentów i przykładowych obliczeń.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych on-line Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych on-line »
POTRZEBUJESZ WSPARCIA PRZY PROCESIE INWESTYCYJNYM? Oferujemy doskonałe źródło wiedzy z zakresu wykonania i odbioru robót budowlanych. Jest to nowoczesna platforma budowlana opracowana przez fachowców. Autorami są pracownicy wyższych uczelni technicznych, a także różnych instytucji badawczych, opiniodawczych i nadzorujących procesy inwestycyjne, realizacje i odbiory obiektów budowlanych oraz opracowujących ekspertyzy i opinie.
Warunki wyposażenia budynków w instalacje gazowe Warunki wyposażenia budynków w instalacje gazowe »
Publikacja poświęcona jest takim zagadnieniom jak: doprowadzenie paliwa gazowego w budynku, instalacja kurka głównego na zewnątrz budynku, lokalizacja przewodów gazowych, instalacja gazomierzy, a także zapewnienie bezpieczeństwa budynków wyposażonych w instalacje gazowe.
Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru »
Poradnik dla projektantów, inżynierów i wykonawców instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Zawiera zbiór przepisów dotyczących warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, omówienie norm i zakres ich stosowania. Opisuje również szczegółowo zakres pomiarów kontrolnych, metody wykonania oraz odbiory.
Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewanie on-line Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewanie on-line »
Publikacja zawiera całościowe ujęcie aspektów prawnych, technicznych i technologicznych związanych z instalacjami zapewniającymi komfort osobom przebywającym w pomieszczeniu. Możliwość odnalezienia w jednym miejscu wszystkich istotnych i aktualnych zagadnień z wymienionych trzech branż jest więc szczególnie ważna.
Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach »
W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę powstawania wilgoci, pleśni i grzybów w budynkach. Autorzy zajęli się takimi zagadnieniami, jak prawidłowe diagnozowanie zanieczyszczeń oraz metody zwalczania i zapobiegania ich powstawaniu.
Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach na CD Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach na CD »
W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę powstawania wilgoci, pleśni i grzybów w budynkach. Autorzy zajęli się takimi zagadnieniami, jak prawidłowe diagnozowanie zanieczyszczeń oraz metody zwalczania i zapobiegania ich powstawaniu.
Wodociągi i kanalizacja on-line Wodociągi i kanalizacja on-line »
Jest to profesjonalne i przystępne źródło wiedzy nie tylko dla inżynierów i projektantów, ale także dla osób zarządzających przedsiębiorstwami WOD.-KAN. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną ze zmieniającymi się przepisami, normami i nowymi rozwiązaniami technicznymi. W poradniku zaprezentowane są praktyczne wskazówki i przykłady.
Wybrane dokumenty dotyczące robót remontowo - budowlanych Wybrane dokumenty dotyczące robót remontowo - budowlanych »
Zestaw kompletnych umów i protokołów wraz z uzupełnionymi przykładami z branży remontowo – budowlanej na płycie CD. Produkt ten znacznie przyspieszy i usprawni pracę spółdzielni, zarządców, inżynierów i wszystkich osób mających styczność z robotami budowlanymi.
Wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych Wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych »
W publikacji omówiono wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). Stanowi pomoc dydaktyczną dla osób pracujących w laboratorium drogowym, jak i osób zainteresowanych tematyką nowoczesnych mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wzory dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN. Wzory dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN. »
Publikacja zawiera zbiór edytowalnych wzorów dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN. Pozwala na ich wielokrotne wykorzystanie i przydaje się podczas każdej nowej inwestycji.
Wzory dokumentów w procesie inwestycyjnym Wzory dokumentów w procesie inwestycyjnym »
Publikacja zawiera edytowalne wzory dokumentów przydatnych podczas przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej. Pozwala sprawnie przebrnąć przez administracyjne zawiłości od momentu podjęcia decyzji o budowie, aż po oddanie obiektu do użytkowania.
Wzory protokołów z pomiarów stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych Wzory protokołów z pomiarów stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych »
Publikacja zawiera wzory protokołów dokumentujących pomontażowe badania odbiorcze nowych instalacji elektrycznych i wykonywane sprawdzenia okresowe tych instalacji. W poradniku omówiono także zmiany w przepisach dotyczących sprawdzania odbiorczego i okresowego według normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.
Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów »
Poradnik zawiera praktyczne wskazówki oraz liczne rysunki i zdjęcia pomocne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym dachów płaskich i tarasów. Omawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowane do zabezpieczania stropodachów i tarasów .
Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie »
Woda może stanowić czynnik destrukcyjny dla budynków, dlatego tak istotna jest prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Poradnik zawiera praktyczne informacje przydatne podczas zabezpieczania znajdujących się w gruncie elementów budynków.
Zarządzanie projektem budowlanym Zarządzanie projektem budowlanym »
Zarządzanie projektem to pole działania i odpowiedzialności wielu osób. Nieprawidłowe prowadzi do niepotrzebnych przeróbek i kosztów, opóźnień, niezadowolenia klientów i wrogich relacji. Aby nie popełnić błędów w zarządzaniu polecamy naszą publikację.
Zasady sporządzania specyfikacji technicznych Zasady sporządzania specyfikacji technicznych »
Specyfikacja techniczna zawiera wymagania dotyczące sposobu wykonania robót budowlanych, dlatego bardzo istotne jest jej prawidłowe wykonanie. Książka skierowana jest do wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych, a także do studentów wydziałów budownictwa i administracji.
Ściany w budownictwie jednorodzinnym Ściany w budownictwie jednorodzinnym »
Dokument elektroniczny Ściany w budownictwie jednorodzinnym zawiera praktyczne informacje dotyczące metod obliczeniowych ścian oraz wyboru materiałów do ich konstrukcji z uwzględnieniem różnych grup materiałowych.
Świadectwo energetyczne Świadectwo energetyczne »
Niezbędna publikacja dla Każdego, kto postanowił zdawać egzamin uprawniający do sporządzania świadectw energetycznych. Zawiera opisy szkolenia, wymagań egzaminacyjnych, wzory świadectw energetycznych
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter