Szybko wykonasz pomiar instalacji elektrycznej

Dokumentacja wybranych pomiarów instalacji elektrycznych do 1kV

Dokumentacja wybranych pomiarów instalacji elektrycznych do 1kV


Format: Program wysyłany on-line
Liczba stron: 20 edytowalnych formularzy
ISBN: 978-83-7537-055-3

4.5 ocena średnia z 330 głosów

Tematyka

Publikacja zawiera wzory protokołów pomiarowych przydatne przy wykonywaniu wybranych pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych. Wygodna forma opracowania ułatwia szybkie przygotowanie dokumentacji z przeprowadzanego badania.


Korzyści

Kupując naszą publikację:

  • wykonasz pomiary instalacji piorunochronnych,
  • sprawdzisz stan rezystancji izolacji,
  • zbadasz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,
  • przeprowadzisz techniczny odbiór robót.
Spis treści

Publikacja składa się z pięciu głównych działów:

1. Pomiary instalacji i urządzeń piorunochronnych
- metryka urządzenia piorunochronnego
- protokół badań niepełnych urządzeń piorunochronnych
- protokół badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń piorunochronnych
- protokół rezystancji uziemienia uziomów

2. Pomiary rezystancji izolacji
- pomiar rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej o układzie TN/TT
- badanie stanu rezystancji izolacji urządzeń elektroenergetycznych zasilanych z sieci TN/TT

3. Badania zabezpieczeń przeciwporażeniowych
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT z zabezpieczeniem przetężeniowym
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci o układzie IT z przewodem neutralnym
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT
- protokół sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi
- protokół badania skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska
- protokół badania skuteczności ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej obwodu
- protokół badania wyłącznika różnicowoprądowego
- protokół sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych

4. Techniczny odbiór robót
- protokół technicznego odbioru robót

5. Inne pomiary
- protokół badania elektronarzędzia
- protokół kontroli amperomierza
- protokół badania zabezpieczenia gazowo-przepływowego
- książka eksploatacji instalacji sygnalizacji pożarowej

Każdy z wyżej wymienionych działów zawiera wzory protokołów pomiarowych gotowe do natychmiastowego wykorzystania.


Zamawiam!

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter