Komentarz do nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Komentarz do nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Odpady komunalne po nowelizacji z 25 stycznia 2013r.

Autor: dr Jan Jerzmański


Format: A4, plik PDF
Liczba stron: 97
ISBN: 978-83-7537-121-5

4.9 ocena średnia z 426 głosów

Tematyka

Na początku 2012 roku weszły w życie przepisy ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmieniły one całkowicie dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Właścicielem odpadów komunalnych na swoim terenie staje się gmina, która zarządza ich odpowiednią gospodarką na zasadach opisanych w nowelizacji ustawy.
 
W styczniu 2013 r. została dokonana kolejna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 228), która zaczęła obowiązywać od 6 marca 2013 r. 
 
Zmiany w niej zawarte dotyczą:
1) obowiązków właścicieli nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
2) zasad obliczania „podatku śmieciowego” (art. 6j oraz art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
3) zasad pobierania „podatku śmieciowego” (art. 6l ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach);
4) możliwości pokrywania kosztów obsługi właścicieli nieruchomości (art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
 
Problematyka obowiązków, wynikających z wejścia w życie nowych przepisów została w naszej publikacji zaprezentowana zarówno z punktu widzenia jednostek administracji samorządowej jak i firm wywozowych
 
Nasza publikacja przedstawia nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, które są rezultatem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych z niej wynikających. Produkt ma formę pliku PDF.


Korzyści

• przybliża koncepcję nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
• porusza problematykę zadań i obowiązków jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
• omawia obowiązki właścicieli nieruchomości;
• pomaga firmom wywozowym w przygotowaniu się do świadczenia usług w gospodarce odpadami komunalnymi;
• ze względu na formę pliku PDF, ułatwia szybkie wyszukanie informacji.
Spis treści

1. Postępowanie z odpadami komunalnymi – koncepcja, zakres i rozwój regulacji
2. Zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
3. Obowiązki właścicieli nieruchomości
4. Warunki wykonywania działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych
5. Zasady dotychczasowe
6. Nowe kary pieniężne
7. Przepisy temporalne


  
Zamawiam!

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter