Ochrona środowiska

Ewidencja odpadów Ewidencja odpadów »
Program służy do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Umożliwia użytkownikowi stworzenie własnej bazy danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji.
Podmioty wytwarzające odpady, jak i podmioty przyjmujące odpady mają od 1 stycznia 2015 roku obowiązek wystawiania dokumentów ewidencyjnych zgodnych z nowy rozporządzeniem Ministra Środowiska
Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków »
Eksploatacja oczyszczalni ścieków związana jest ściśle z koniecznością prowadzenia odpowiedniej gospodarki osadowej. Publikacja prezentuje nowe rozwiązania technologiczne, które pozwalają na skuteczną stabilizację, higienizację oraz odwodnienie osadów ściekowych powstających zarówno w sektorze komunalno-bytowym, jak i zakładach przemysłowych.
Gospodarka wodno-ściekowa on-line Gospodarka wodno-ściekowa on-line »
To poradnik, który powstał z myślą o podmiotach funkcjonujących w obrębie sektora wodno-kanalizacyjnego. Ten profesjonalny serwis to niezbędne źródło wiedzy, w okresie największych od lat zmian i gwałtownego rozwoju branży wod.-kan. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną z ciągle zmieniającymi się przepisami!
Gospodarowanie odpadami medycznymi Gospodarowanie odpadami medycznymi »
Ochrona zdrowia ludzkiego prowadzi do powstawania specyficznych grup odpadów, zwanych odpadami medycznymi. Większość z nich, zgodnie z klasyfikacją, to odpady niebezpieczne, posiadające przede wszystkim właściwości zakaźne...
Instrukcje BHP – prace wod.-kan. Instrukcje BHP – prace wod.-kan. »
Fachowa publikacja dotycząca przepisów BHP obowiązujących w branży wodno-kanalizacyjnej. Zestawione instrukcje będą przydatne zarówno w pracy służb BHP, jak i osób zainteresowanych bezpieczeństwem pracy.
Komentarz do nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz do nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach »
Publikacja przedstawia nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, które są rezultatem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych z niej wynikających.
Obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych »
Publikacja to wykaz najważniejszych obowiązków przedsiębiorstw wod.-kan. Pomoże uniknąć błędów w procesie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej »
Publikacja jest pomocna zarówno w opracowywaniu prawnej procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jak i w sporządzeniu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Oparta jest na najnowszej nowelizacji ustawy OOŚ, która weszła w życie 20 lipca 2010 r.
Odpady komunalne Odpady komunalne »
Niezbędne informacje, wskazówki i porady dotyczące prawnych i technicznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi. Pomoże rozwiązywać problemy w oparciu o najnowsze informacje oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów.
Odpady komunalne on-line Odpady komunalne on-line »
Niezbędne informacje, wskazówki i porady dotyczące prawnych i technicznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi. Pomoże rozwiązywać problemy w oparciu o najnowsze informacje oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów.
Poradnik gospodarowania odpadami on-line Poradnik gospodarowania odpadami on-line »
Poradnik w wersji on-line zapewnia dostęp do bieżących zmian i regulacji dotyczących gospodarowania odpadami oraz pomoże przy prowadzeniu wymaganej dokumentacji.

Publikacja została stworzona przez zespół ekspertów branżowych. Wszyscy autorzy to specjaliści z dziedziny gospodarki odpadami. Nadzór merytoryczny nad publikacją sprawuje dr inż. Piotr Manczarski.

Prawo ochrony środowiska dla praktyków on-line Prawo ochrony środowiska dla praktyków on-line »
Jest to profesjonalne i przystępne źródło wiedzy dla wszystkich osób zajmujących się ochroną środowiska. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną z ciągle zmieniającymi się przepisami w całym obszarze ochrony środowiska oraz prezentuje praktyczne wskazówki i przykłady.
Przegląd i kontrola instalacji WOD.-KAN Przegląd i kontrola instalacji WOD.-KAN »
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62) instalacje WOD. – KAN. w obiektach budowlanych powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym. Okresowe kontrole stanu technicznego powinny być udokumentowane w odpowiednich protokołach, które zostały zawarte w publikacji.
Składowanie odpadów na składowiskach Składowanie odpadów na składowiskach »
Publikacja przedstawia obowiązki, jakie musi wypełniać zarządzający składowiskiem. Prezentuje procedury wyboru optymalnej lokalizacji składowiska, które są podstawowym elementem do jego prawidłowego funkcjonowania.
Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków »
Publikacja przedstawia metody pozwalające na zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków, które mogą zostać wprowadzone do istniejących i funkcjonujących obiektów. Poznanie potencjalnych możliwości aplikacyjnych zaprezentowanych urządzeń oraz technologii pozwoli na realną ocenę ich wprowadzenia i zastosowania na konkretnych oczyszczalniach ścieków.
Woda i ścieki Woda i ścieki »
Niezbędne informacje, wskazówki i porady dotyczące prawnych aspektów gospodarki wodnej i ściekowej. Pomoże rozwiązywać problemy w oparciu o najnowsze informacje prawne oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów.
Woda i ścieki online Woda i ścieki online »
Niezbędne informacje, wskazówki i porady dotyczące prawnych aspektów gospodarki wodnej i ściekowej. Pomoże rozwiązywać problemy w oparciu o najnowsze informacje prawne oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów.
Wodociągi i kanalizacja on-line Wodociągi i kanalizacja on-line »
Jest to profesjonalne i przystępne źródło wiedzy nie tylko dla inżynierów i projektantów, ale także dla osób zarządzających przedsiębiorstwami WOD.-KAN. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną ze zmieniającymi się przepisami, normami i nowymi rozwiązaniami technicznymi. W poradniku zaprezentowane są praktyczne wskazówki i przykłady.
Zadania i obowiązki samorządów w zakresie odpadów komunalnych Zadania i obowiązki samorządów w zakresie odpadów komunalnych »
Publikacja prezentuje przydatne informacje dla osób zajmujących się gospodarką odpadami. Przedstawia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które wynikają ze znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami »
Publikacja przedstawia problemy, jakie mogą pojawić się w procedurze zamówień, dotyczących gospodarki odpadami. W prosty sposób prezentuje rekomendowane rozwiązania w tym zakresie.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter