Skieruj produkcję na właściwy tor i zoptymalizuj pracę Twojej firmy!

Optymalizacja produkcji w przykładach na CD

Optymalizacja produkcji w przykładach na CD

Wskazówki i sposoby usprawniające procesy produkcyjne w firmie

Zespół autorów pod redakcją dr inż. Marka Dudka


Format: CD
ISBN: 978-83-7537-010-2

4.5 ocena średnia z 282 głosów

Tematyka

Publikacja to rzetelne i niezbędne informacje oraz wskazówki i porady ekspertów, omawiające sposoby usprawniania i optymalizowania procesów produkcyjnych w firmie.

Sekcje:Program składa się z czterech modułów:

 • Definicje i przykłady – w module użytkownik znajdzie informacje i wskazówki, jak usprawnić procesy produkcyjne w firmie. Analizuje i omawia różne techniki oraz narzędzia optymalizacji produkcji i wskazuje najlepsze miejsca ich zastosowania. Materiał przygotowany jest w postaci prezentacji oraz filmów wraz z symulacjami różnych sytuacji oraz przykładami rozwiązań. Bazując na sprawdzonych przykładach, można racjonalnie wybrać najlepszą metodę sterowania produkcją, oszacować opłacalną wielkość produkcji, obniżyć koszty oraz zwiększyć wydajność pracy.
 • Wskazówki i porady – eksperci radzą, w jaki sposób dobrać właściwy system zarządzania produkcją tak, aby pasował do specyfiki przedsiębiorstwa. Porady to odpowiedzi na pytania pojawiające się najczęściej w trakcie wdrażania, bądź stosowania różnych systemów, które pozwolą na uniknięcie podstawowych błędów.
 • Dokumenty – moduł zawiera przykłady poprawnie opracowanych i wypełnionych dokumentów, a także szablony tych dokumentów, dzięki czemu użytkownik może szybko i fachowo opracować dokumentację procesów.
 • Testy sprawdzające – moduł zawiera podzielone tematycznie testy sprawdzające, dzięki którym użytkownik może sprawdzić stan swojej wiedzy, a także poszerzyć ją, bądź uzupełnić ewentualne braki. W testach pojawiają się pytania zarówno merytoryczne, jak i proste zadania do rozwiązania. Użytkownik zawsze może skorzystać z podpowiedzi. Pod koniec testu pojawia się podsumowanie z liczbą prawidłowych oraz błędnych odpowiedzi, istnieje także możliwość podglądu pytań, na które zostały udzielone niepoprawne odpowiedzi wraz z informacją, która odpowiedź jest prawidłowa. Za każdym razem program losowo dobiera pytania, generując różne zestawy pytań.


Korzyści

Publikacja prezentuje gotowe i sprawdzone rozwiązania, które podpowiadają, jak wdrożyć w firmie nowoczesne narzędzia zwiększające efektywność produkcji, pozwalające zmniejszyć koszty i podwyższyć jakość wytwarzanych wyrobów.
Zawiera tylko praktyczne i rzetelne przykłady i informacje oraz gotowe formularze dokumentów, dzięki czemu oszczędzamy czas i mamy pewność, że przygotowane przez nas dokumenty są poprawnie opracowane..
Spis treści

Moduły:

 • Definicje i przykłady
 • Wskazówki i porady
 • Dokumenty
 • Testy sprawdzające

W publikacji omawione zostały takie zagadnienia, jak:

 • Optymalizacja sterowania procesami – dobór parametrów sterowania, prognozowanie przebiegu procesu i wykrywanie sytuacji krytycznych
 • Optymalizacja produkcji – określenie najlepszego harmonogramu produkcji, obniżanie kosztów produkcji, projektowanie harmonogramów procesu wytwarzania, analiza zdolności produkcyjnej systemu, rozmieszczenie przestrzenne elementów systemu
 • Usprawnianie procesów logistycznych w firmie – sterowanie zapasami, transport i magazynowanie, eliminacja tzw. „pustych przebiegów”
 • Lean manufacturing - ograniczenie marnotrawstwa, metodą – zarządzanie od surowców po wyrób finalny płynnym przepływem wartości produktu


Autorzy

Program został stworzony pod redakcją dr inż. Marka Dudka z Wydziału Zarządzania w Przemyśle Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, eksperta w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki przedsiębiorstw, modelowania i projektowania systemów produkcyjnych oraz restrukturyzacji produkcji. W pracach nad publikacja brali udział także mgr inż. Kamil Czajka oraz dr inż. Jacek Obrzud, specjaliści z dziedziny zarządzania z AGH.

Zamawiam!

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter