Pomoc społeczna

Arteterapia Arteterapia »
Arteterapia jest jedną z metod wykorzystujących techniki plastyczne w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania. Stosując tę metodę możemy zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych dziecka. Dlatego właśnie warto korzystać z arteterapii aby skutecznie zapobiegać zaburzonym zachowaniom u dzieci i młodzieży.
Asystentura w pomocy społecznej Asystentura w pomocy społecznej »
Wygodny poradnik o asystenturze jako nowej strategii w pracy socjalnej. Omówienie kontekstu prawnego, opis metod pracy, prezentacja licznych przykłady oraz pomocne narzędzia pozwolą zorganizować pracę asystentowi w każdym ośrodku pomocy społecznej!
Dziecko w systemie pomocy społecznej Dziecko w systemie pomocy społecznej »
Aktualne przepisy prawne, dotyczące praw dziecka oraz funkcjonowania i organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, opatrzone fachowym komentarzem, a także praktyczne wskazówki ułatwią pracę pracowników działających na tym polu!
Finansowanie projektów systemowych - budżet projektu Finansowanie projektów systemowych - budżet projektu »
Budżet projektu jest jednym z ważniejszych zadań przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej. Dobrze zaplanowany zwiększa szansę na otrzymanie środku z EFS. Dlatego już dziś warto zapoznać się z wytycznymi, które pozwolą aby wydatki ujęte w budżecie zostały uznane zawsze za kwalifikowalne.
Jak skutecznie napisać projekt socjalny Jak skutecznie napisać projekt socjalny »
Publikacja ta ma ułatwić zdobycie środków z funduszy unijnych. Zostały w niej zamieszczone wskazówki od czego należy rozpocząć przygotowanie projektu oraz na co trzeba zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu.
Jak skutecznie napisać projekt socjalny  *pdf / on-line Jak skutecznie napisać projekt socjalny *pdf / on-line »
Publikacja ta ma ułatwić zdobycie środków z funduszy unijnych. Zostały w niej zamieszczone wskazówki od czego należy rozpocząć przygotowanie projektu oraz na co trzeba zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu.
Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych »
Publikacja ta ma na celu przybliżenie tematyki kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych. Zostały w niej zamieszczone informacje na temat zasad oraz wymogów wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a także przepisy wykonawcze określające zasady nabywania kwalifikacji zawodowych. Na końcu została omówiona ustawa o pracownikach samorządowych.
Metody pracy z dzieckiem i rodziną Metody pracy z dzieckiem i rodziną »
W poradniku zostały przedstawione metody pracy z rodziną przeżywającą różnego rodzaju problemy. Każda z metod została opisana w taki sposób aby Czytelnik mógł bez większych przeszkód ją zastosować w codziennej pracy.
Nowe metody terapii osób niepełnosprawnych – program TEACCH Nowe metody terapii osób niepełnosprawnych – program TEACCH »
Publikacja przedstawia pokrótce na czym polega empowerment oraz omawia dokładnie jedną z metod – program TEACCH.
Pomoc społeczna w praktyce Pomoc społeczna w praktyce »
Aktualne informacje i fachowe porady z zakresu pomocy społecznej! Komentarze i wskazówki, wzory oraz przykłady zastosowania ułatwiające codzienną pracę pracowników socjalnych i osób działających na polu pomocy społecznej!
Pozwy i wnioski z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w przykładach Pozwy i wnioski z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w przykładach »
Publikacja stworzona z myślą o potrzebach pracowników socjalnych i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci, zawiera najczęściej używane wzory pism z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego przedstawione w formie praktycznych przykładów.
Praca socjalna w  środowisku lokalnym Praca socjalna w środowisku lokalnym »
Praktyczne opracowanie na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej przeznaczone m.in. dla pracowników socjalnych, organizacji pozarządowych, szkół i innych instytucji, które działają na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych!
Pracownik socjalny Pracownik socjalny »
Serwis informacyjno-doradczy dostępny tylko w prenumeracie skierowany do pracowników socjalnych oraz wszystkich tych, którzy działają na polu pomocy społecznej!
Pracownik socjalny on-line Pracownik socjalny on-line »
Serwis informacyjno-doradczy on-line dostępny tylko w prenumeracie skierowany do pracowników socjalnych oraz wszystkich tych, którzy działają na polu pomocy społecznej!
Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową »
Publikacja ta przedstawia czym jest przemoc domowa, jakie może mieć formy, a przede wszystkim jak wygląda kwestia wsparcia dla ofiar od strony prawnej oraz instytucjonalnej.
Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej »
W poradniku zostały przedstawione wskazówki jak należy interpretować rysunki dzieci, a także studium przypadku, które przedstawia poprawnie przeprowadzoną analizę psychopedagogiczną.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter