Prawo i zarządzanie

Aktualne umowy gospodarcze Aktualne umowy gospodarcze »
Praktyczna pomoc w zawieraniu umów gospodarczych. Kompleksowe opracowanie zawierające szczegółowy komentarz prawny kilkudziesięciu typów umów funkcjonujących w polskiej przestrzeni gospodarczej wraz z gotowymi do wykorzystania wzorami umów.
Aktualne umowy gospodarcze - Umowy spółek Aktualne umowy gospodarcze - Umowy spółek »
Kompleksowe opracowanie zawierające szczegółowy komentarz prawny dla umów założycielskich spółek. Omówiono wszystkie typy spółek przewidziane k.s.h. Dodatkowo opisano umowę założycielską spółki cichej.
Aktualne umowy gospodarcze - Umowy w obrocie gospodarczym Aktualne umowy gospodarcze - Umowy w obrocie gospodarczym »
Kompleksowe opracowanie zawierające szczegółowy komentarz prawny kilkudziesięciu typów umów funkcjonujących w polskiej przestrzeni gospodarczej wraz z gotowymi do wykorzystania wzorami umów.
Aktualne umowy gospodarcze - Umowy z zakresu prawa pracy Aktualne umowy gospodarcze - Umowy z zakresu prawa pracy »
Publikacja elektroniczna zawierająca szczegółowe omówienie umów kształtujących relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, wraz z gotowymi do wykorzystania wzorami umów.
Aktualne umowy gospodarcze - Umowy z zakresu własności intelektualnej Aktualne umowy gospodarcze - Umowy z zakresu własności intelektualnej »
Publikacja elektroniczna zawierająca komentarz prawny dla umów związanych zarówno z prawem autorskim jak i prawem patentowym, wraz z gotowymi do wykorzystania wzorami umów.
Dokumentacja dla związków zawodowych Dokumentacja dla związków zawodowych »
Publikacja elektroniczna zawierająca kilkaset wzorów dokumentów pomocnych zarówno w zarządzaniu związkiem zawodowym, jak i codziennej pracy na rzecz pracowników. Dokumenty zawarte w publikacji ułatwiają także prawidłowe kontakty związku zawodowego z pracodawcą.
Dokumentacja pracownicza Dokumentacja pracownicza »
Zbiór dokumentów dotyczących pracowników w firmie. Kompleksowe narzędzie ułatwiające obsługę pracownika od momentu jego rekrutacji i zatrudnienia aż do momentu zwolnienia.

Dokumentacja pracownicza on-line Dokumentacja pracownicza on-line »
Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy obowiązują nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Nowe obowiązki dotyczą zarówno nowo zatrudnianych pracowników jak i nowych dokumentów wkładanych do teczki pracowników zatrudnionych przed 2019 rokiem.
Dokumentacja windykacyjna Dokumentacja windykacyjna »
Publikacja elektroniczna zawierająca wzory pism, pozwów i umów niezbędnych przy skutecznym ściąganiu należności. Znajdą w niej Państwo zarówno wzory dokumentów dotyczące negocjacji i ściągania należności, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, by nie dopuścić do powstania należności przeterminowanych.
Efektywne motywowanie pracowników Efektywne motywowanie pracowników »
Praktyczna publikacja w zwięzły i przystępny sposób dostarczy Państwu praktycznych informacji na temat procesu i metod motywowania, rozpoznawania potrzeb pracowników i adekwatnego ich wykorzystania jako motywatorów oraz oceny pracowników i jej wpływu na motywację. Już dziś zwiększ konkurencyjność swojej firmy budując efektywny system motywacyjny w Twojej firmie!
Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy »
Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy” powstał na podstawie art. 81. pkt. 1a. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Głównym zadaniem programu jest ułatwienie przedsiębiorcy prowadzenia ewidencji kontroli.
Kadry i płace Kadry i płace »
Poradnik na płycie CD, zawiera niezbędne informacje, aby dobrze zarządzać kadrami oraz płacami. Na jednej płycie umieszczono m.in. fachowe wskazówki na temat zatrudniana pracownika, czasu jego pracy, udzielania urlopu, wynagrodzeń za pracę oraz ubezpieczeń społecznych.

Książka kontroli w firmie Książka kontroli w firmie »
Powinieneś to już mieć!
Książka kontroli to obowiązek przedsiębiorcy wynikający z Art. 81 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Najczęściej zadawane pytania przez związki zawodowe Najczęściej zadawane pytania przez związki zawodowe »
Poradnik zawiera zestaw odpowiedzi na najbardziej interesujące pytania dotyczące zwolnienia związkowca z obowiązku świadczenia pracy.

Obrót nieruchomościami na terenie gminy oraz opłaty adiacenckie Obrót nieruchomościami na terenie gminy oraz opłaty adiacenckie »
Publikacja jest przydatnym narzędziem dla osób na co dzień zajmujących się obrotem nieruchomościami należącymi do gminy. Zawiera niezbędne informacje prawne oraz przykładowe wzory dokumentów.
Optymalizacja produkcji w przykładach na CD Optymalizacja produkcji w przykładach na CD »
Publikacja to rzetelne i niezbędne informacje oraz wskazówki i porady ekspertów, omawiające sposoby usprawniania i optymalizowania procesów produkcyjnych w firmie.
Poradnik zarządcy nieruchomościami Poradnik zarządcy nieruchomościami »
Praktyczny poradnik dla zarządców nieruchomościami, pośredników, agentów oraz spółdzielni zainteresowanych praktyczną i aktualną wiedzą z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Prawo w działalności związkowej on-line Prawo w działalności związkowej on-line »
Poradnik powstał z myślą o związkach zawodowych i związkowcach. Publikacja w przejrzysty sposób i prostym językiem porusza najważniejsze aspekty związane z działalnością związków zawodowych. Wskazuje ona gotowe metody rozwiązywania problemów w relacji pracownik-pracodawca.
Autorzy uwzględniają nie tylko przepisy o związkach zawodowych i prawo pracy ale także praktyczne aspekty kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą, związkiem zawodowym a pracownikami.

Seria norm ISO - nowoczesne zarządzanie firmą on-line Seria norm ISO - nowoczesne zarządzanie firmą on-line »
Jest to profesjonalne i bardzo przystępne narzędzie do pracy dla osób zajmujących się zarządzaniem jakością. Poradnik ułatwi wprowadzenie systemów zarządzania jakością, ich weryfikację oraz certyfikację. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści zarówno w zakresie nowych zdarzeń i rozwiązań, jak też interpretacji norm jakości. Poradnik powstał po to, by pomagać i ułatwiać zarządzanie jakością.
Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową »
Poradnik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z zarządzaniem spółdzielnią mieszkaniową, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych i technicznych.

Umowa dostawy Umowa dostawy »
Umowa dostawy jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym. W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów dostawy na gruncie prawa cywilnego. Dodatkowo publikacja zawiera także wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF umożliwiającego edycję.
Umowa dożywocia Umowa dożywocia »
Umowa dożywocia z uwagi na swój szczególny charakter, coraz częściej jest zawierana w obrocie nieruchomościami. Z publikacji dowiesz się, jak skutecznie zawrzeć umową dożywocia na gruncie kodeksu cywilnego.
Umowa licencyjna w prawie autorskim Umowa licencyjna w prawie autorskim »
W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów licencyjnych na gruncie prawa autorskiego. Publikacja odnosi się zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego. Dodatkowo publikacja zawiera wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF.
Umowa o zachowaniu poufności Umowa o zachowaniu poufności »
W obrocie gospodarczym strony ujawniają sobie informacje, które często posiadają znaczną wartość gospodarczą. W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów o zachowaniu poufności zarówno z podmiotami gospodarczymi jaki z osobami fizycznymi.
Umowa quoad usum Umowa quoad usum »
Praktyczny poradnik zawierający szczegółowe wskazówki dotyczące umowy quoad usum, która reguluje kwestie związane ze współwłasnością nieruchomości.
Umowa założycielska spółki cywilnej Umowa założycielska spółki cywilnej »
W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawarcia umowy założycielskiej spółki cywilnej. Odnosi się zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego. Dodatkowo publikacja zawiera wybór orzecznictwa sądowego i wzory niezbędnych dokumentów w formie plików RTF.
Woda i ścieki Woda i ścieki »
Niezbędne informacje, wskazówki i porady dotyczące prawnych aspektów gospodarki wodnej i ściekowej. Pomoże rozwiązywać problemy w oparciu o najnowsze informacje prawne oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów.
Woda i ścieki online Woda i ścieki online »
Niezbędne informacje, wskazówki i porady dotyczące prawnych aspektów gospodarki wodnej i ściekowej. Pomoże rozwiązywać problemy w oparciu o najnowsze informacje prawne oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów.
Zarządzanie poprzez cele Zarządzanie poprzez cele »
Profesjonalna i zwięzła publikacja na temat nowoczesnego narzędzia zarządzania, jakim jest zarządzanie poprzez cele, przydatna dla menedżerów i kierowników każdego szczebla!
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter