Służba zdrowia

Choroby zawodowe Choroby zawodowe »
Celem publikacji jest przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących chorób zawodowych, ich wzajemnych relacji
Dokumentacja dla medycyny pracy Dokumentacja dla medycyny pracy »
Publikacja powstała z myślą o lekarzach medycy pracy. Stanowi ona zbiór gotowych do wykorzystania, najczęściej stosowanych w medycynie pracy, wzorów orzeczeń lekarskich. Treść i forma części z nich jest narzucona przez przepisy prawa i nie może być modyfikowana, inne mają określoną prawnie jedynie treść merytoryczną, a ich forma może być dowolna.
Gospodarowanie odpadami medycznymi Gospodarowanie odpadami medycznymi »
Ochrona zdrowia ludzkiego prowadzi do powstawania specyficznych grup odpadów, zwanych odpadami medycznymi. Większość z nich, zgodnie z klasyfikacją, to odpady niebezpieczne, posiadające przede wszystkim właściwości zakaźne...
Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium on-line Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium on-line »
Laboratorium to specyficzne środowisko pracy. Stały kontakt z czynnikami niebezpiecznymi, narażenie na działanie substancji chemicznych, ale także konieczność dostosowania do norm unijnych czy odpowiedzialność za poprawne wyniki badań, wymaga od pracowników laboratorium ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy zarówno prawnej jak i praktycznej. Poradnik w wersji on-line zapewnia dostęp do bieżących zmian i regulacji dotyczących laboratoriów, nowych rozwiązań i procedur, gotowych do wykorzystania w twojej firmie.
Higiena w placówkach opieki medycznej Higiena w placówkach opieki medycznej »
Pierwsza kompleksowa i praktyczna publikacja o higienie w medycynie przeznaczona dla pielęgniarek epidemiologicznych, higienistek, inspektorów ds. higieny, dyrektorów szpitali oraz właścicieli prywatnych gabinetów.
Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej »
Publikacja przeznaczona jest dla świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia medyczne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jej celem jest przedstawienie zasad i procedur kontroli prowadzonej przez NFZ, w kontekście kontroli organów administracji publicznej.
Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Elektroterapia Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Elektroterapia »
Seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentujących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciwwskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod.
Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Masaż Klasyczny Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Masaż Klasyczny »
Seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentujących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciwwskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod.
Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Metoda Cyriax Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Metoda Cyriax »
Seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentujących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciwwskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod.
Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Metoda Kaltenborn-Evjenth Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Metoda Kaltenborn-Evjenth »
Seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentujących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciwwskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod.
Lekarz Medycyny Pracy Lekarz Medycyny Pracy »
Pierwszy na rynku serwis doradczy dla lekarzy - specjalistów medycyny pracy iplacówek zajmujących się ochroną zdrowia pracowników zawierający wszystkie zmiany w przepisach prawnych oraz aktualności z zakresu medycyny pracy!
Lekarz Medycyny Pracy on-line Lekarz Medycyny Pracy on-line »
Pierwszy na rynku serwis doradczy dla lekarzy - specjalistów medycyny pracy iplacówek zajmujących się ochroną zdrowia pracowników zawierający wszystkie zmiany w przepisach prawnych oraz aktualności z zakresu medycyny pracy!
Materiały edukacyjne dla pacjentów i ich opiekunów Materiały edukacyjne dla pacjentów i ich opiekunów »
Publikacja zawiera gotowe do wykorzystania materiały edukacyjne dla dzieci chorych oraz ich rodziców i opiekunów. Publikacja w wersji elektronicznej stanowi niezastąpioną pomoc dla zespołu terapeutycznego przygotowującego dziecko i jego rodziców do samodzielnego funkcjonowania z chorobą, gdyż może być dowolnie powielana i rozdawana pacjentom w zależności od potrzeb.
Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym »
Publikacja przeznaczona jest dla lekarzy medycyny pracy. Jej celem jest przybliżenie zagadnień dotyczących zatrudniania i sprawowania opieki nad pracownikiem niepełnosprawnym. Dzięki zawartym w niej komentarzom do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, orzekania o niepełnosprawności i ...
Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci »
Kurs video „Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci” ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających żyiu i zdrowiu poszkodowanego dziecka.
Psychologia tłumu w ratownictwie medycznym Psychologia tłumu w ratownictwie medycznym »
Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące tłumu, jego zachowania w wyjątkowych sytuacjach oraz powstawania i przeciwdziałania panice zbiorowej. Przedstawia jak sobie radzić z tłumem przy udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. To doskonała lektura dla służb medycznych zajmujących się m.in. zabezpieczaniem imprez zorganizowanych, jak koncerty czy mecze piłki nożnej.
Tablice Pierwsza Pomoc Tablice Pierwsza Pomoc »
W każdej chwili może zdarzyć się sytuacja, wktórej ktoś ulegnie wypadkowi ipotrzebna będzie pomoc. Wtedy trzeba wiedzieć jak zareagować.
Upadki jako wielki zespół geriatryczny Upadki jako wielki zespół geriatryczny »
Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące upadków osób starszych. Zawiera najważniejsze informacje omawiające upadki jako wielki zespół geriatryczny. Przedstawia przyczyny zwiększonego ryzyka upadkami, zasady usprawniania w przypadku upadków czy rolę pielęgniarki w opiece nas pacjentem z tendencją do upadków.
Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii »
Poradnika zawiera gotowe programy edukacji zdrowotnej, które mogą być zastosowane w opiece nad dzieckiem zdrowym, z wybranymi chorobami przewlekłymi i wybranymi chorobami ostrymi. Publikacja stanowi niezastąpioną pomoc dla zespołu terapeutycznego przygotowującego dziecko i jego rodziców do samodzielnego funkcjonowania z chorobą.
Zarządzanie w pielęgniarstwie Zarządzanie w pielęgniarstwie »
Publikacja „Zarządzanie w pielęgniarstwie” powstała z myślą o pielęgniarkach przełożonych, naczelnych i oddziałowych. Celem publikacji jest przybliżenie i przedstawienie właściwego zarządzania personelem pielęgniarskim. Dobra praca całego zespołu to wysoka jakość świadczonych usług medycznych, a co za tym idzie zadowolenie pacjentów.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter