Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych


Format: CD-ROM

4.6 ocena średnia z 144 głosów

Tematyka

Praktyczny program komputerowy, pozwalający na profesjonalne przygotowanie specyfikacji technicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Algorytm obejmuje trzy kody CPV:

 • 454100004 - Tynkowanie
 • 454210004 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
 • 454421008 - Roboty malarskie

Każda specyfikacja tworzona według schematu:

 1. część ogólną
 2. wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
 3. wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
 4. wymagania dotyczące środków transportu;
 5. wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych
 6. opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
 7. wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
 8. opis sposobu odbioru robót budowlanych
 9. opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;
 10. dokumenty odniesienia
 11. Program umożliwia przygotowanie specyfikacji, a także ich zapisywanie, edycję oraz drukowanie. Pozwala również na tworzenie bazy gotowych dokumentów.


Korzyści

 • profesjonalne i skuteczne przygotowanie specyfikacji technicznych
 • pewność, że Twoja specyfikacja spełnia wszystkie wymogi przepisów prawnych
 • pełne dopasowanie dokumentu do indywidualnych potrzeb, poprzez możliwość edycji i druku

Zamawiam!

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter