Szkoły i przedszkola

Agresja i przemoc u młodzieży w szkole Agresja i przemoc u młodzieży w szkole »
Fachowy i praktyczny poradnik na temat, jak zapobiegać i zwalczać agresję i przemoc u młodzieży w szkole. Publikacja to opisy przypadków z praktyki szkolnej i ich rozwiązania oraz praktyczne narzędzia.
Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu Dzieci 3, 4, 5, 6 letnie (CD) Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu Dzieci 3, 4, 5, 6 letnie (CD) »
Skuteczne narzędzia do badania postępu w rozwoju dzieci na poziomie przedszkolnym! Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu zostały opracowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego,
Arteterapia Arteterapia »
Arteterapia jest jedną z metod wykorzystujących techniki plastyczne w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania. Stosując tę metodę możemy zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych dziecka. Dlatego właśnie warto korzystać z arteterapii aby skutecznie zapobiegać zaburzonym zachowaniom u dzieci i młodzieży.
Dokumentacja rozwoju dziecka Dokumentacja rozwoju dziecka »
Prosty w użyciu program komputerowy zawierający zestaw arkuszy obserwacyjnych pozwalających dokonać profesjonalnej i obiektywnej charakterystyki rozwoju dziecka oraz umożliwiający wydrukowanie wyników dla nauczycieli i rodziców.
Dokumentacja w przedszkolu Dokumentacja w przedszkolu »
Prosty w obsłudze program komputerowy zawierający zbiór wszystkich dokumentów potrzebnych do prowadzenia placówki oświatowej wraz z komentarzami, odnośnikami do przepisów i instrukcjami.
Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole »
Program na płycie CD jest skierowany przede wszystkim do dyrektorów, pedagogów i doradców zawodowych szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Stanowi takżedoskonałą pomoc dydaktyczną dla uczniów i ich rodziców.
Finanse w przedszkolu Finanse w przedszkolu »
Poradnik ten to zbiór wzorów najważniejszych dokumentów dotyczących finansów w przedszkolu, które musi przygotować każdy dyrektor.
Jak skutecznie napisać projekt socjalny Jak skutecznie napisać projekt socjalny »
Publikacja ta ma ułatwić zdobycie środków z funduszy unijnych. Zostały w niej zamieszczone wskazówki od czego należy rozpocząć przygotowanie projektu oraz na co trzeba zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu.
Jak skutecznie napisać projekt socjalny  *pdf / on-line Jak skutecznie napisać projekt socjalny *pdf / on-line »
Publikacja ta ma ułatwić zdobycie środków z funduszy unijnych. Zostały w niej zamieszczone wskazówki od czego należy rozpocząć przygotowanie projektu oraz na co trzeba zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu.
Koncepcja pracy i rozwoju szkoły Koncepcja pracy i rozwoju szkoły »
Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów strategicznych dla placówek oświatowych. Stanowi źródło wiedzy na temat programowania pracy, diagnozowania potrzeb, zasad planowania, a także pomaga doskonale przygotować się do ewaluacji zewnętrznej w zakresie wymagania 2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy.
Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych »
Prosty w obsłudze program komputerowy zawierający praktyczne wskazówki ekspertów oraz gotowe materiały przeznaczone do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 
Metody aktywizujące proces uczenia się Metody aktywizujące proces uczenia się »
Szczegółowe omówienie metod aktywnych stosowanych w nauczaniu podane w formie wygodnego dokumentu elektronicznego. Materiał uzupełniono gotowymi ćwiczeniami przeznaczonymi do samodzielnej pracy i do wykorzystania na lekcjach.
Motywacja - tajemnica szkolnych sukcesów Motywacja - tajemnica szkolnych sukcesów »
Przystępna w formie publikacja, która odpowiada na wiele istotnych pytań dotyczących zaangażowania uczniów w proces uczenia się, a także wyjaśnia jak, wzmocnić w każdym uczniu chęć do nauki.
Organizacja zajęć pozalekcyjnych na CD Organizacja zajęć pozalekcyjnych na CD »
Program komputerowy „Organizacja zajęć pozalekcyjnych. Porady i wskazówki, materiały pomocnicze oraz scenariusze" przeznaczony jest dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjów. Program zawiera kompletny zestaw przydatnych dla dyrektora szkoły i nauczyciela materiałów merytorycznych oraz dokumentów potrzebnych do realizowania obowiązkowych godzin pozalekcyjnych.
Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci »
Kurs video „Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci” ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających żyiu i zdrowiu poszkodowanego dziecka.
Planowanie scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych Planowanie scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych »
Publikacja elektroniczna, kompendium wiedzy dla nauczycieli i wychowawców na temat pisania scenariuszy lekcji i przygotowywania pomocy dydaktycznych. Zawiera liczne przykłady i gotowe szablony.
Praca z uczniem zdolnym Praca z uczniem zdolnym »
Każdy uczeń zdolny potrzebuje wsparcia ze strony nauczyciela. Niestety, o tej zasadzie często zapomina się w polskiej szkole, a więcej uwagi poświęca się uczniom najsłabszym. Ten poradnik pozwoli udoskonalić warsztat nauczyciela, dostarczy licznych wskazówek oraz porad, jak skutecznie pracować z talentami i klasowymi geniuszami.
Praktyczne informacje dla opiekuna stażu Praktyczne informacje dla opiekuna stażu »
Zbiór wszystkich niezbędnych informacji dla nauczycieli opiekunów stażu i dyrektorów szkół uzupełniony o gotowe formularze. Pomaga określić predyspozycje opiekunów a także ukazuje specyfikę pracy z poszczególnymi grupami nauczycieli.
Projekt edukacyjny w gimnazjum Projekt edukacyjny w gimnazjum »
Prosty w obsłudze program komputerowy ułatwiający pracę związaną z tworzeniem projektów edukacyjnych z uczniami w gimnazjum. Zawiera przykładowe narzędzia pracy m.in. ankiety, przykładowe ćwiczenia i scenariusze zajęć.
Raport Dyrektora Szkoły Raport Dyrektora Szkoły »
Najważniejsze i aktualne informacje z zakresu oświaty. Miesięczny serwis informacyjny dla dyrektorów wszystkich rodzajów szkół!
Raport Dyrektora Szkoły on-line Raport Dyrektora Szkoły on-line »
Najważniejsze i aktualne informacje z zakresu oświaty. Miesięczny serwis informacyjny dla dyrektorów wszystkich rodzajów szkół!
Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej »
W poradniku zostały przedstawione wskazówki jak należy interpretować rysunki dzieci, a także studium przypadku, które przedstawia poprawnie przeprowadzoną analizę psychopedagogiczną.
Scenariusze zajęć w przedszkolu Scenariusze zajęć w przedszkolu »
Poradnik, który systematyzuje wiedzę na temat tworzenia scenariuszy. Odnosi się do obowiązującej podstawy programowej i posiada ciekawe przykłady konspektów. Dodatkowo przedstawia pomysł na zupełnie inny, nowatorski scenariusz, który nie jest ściśle zaplanowanym dokumentem, lecz zbiorem elastycznie realizowanych propozycji w zależności od okoliczności i możliwości przedszkolaków.
Skuteczny nauczyciel – skuteczna szkoła Skuteczny nauczyciel – skuteczna szkoła »
Wygodny w użyciu poradnik, który pozwoli skutecznie poprawić jakość pracy z uczniami. Zawiera liczne porady z zakresu indywidualizacji nauczania, organizacji lekcji oraz skutecznej komunikacji. Całość wzbogacona została przykładowymi scenariuszami zajęć i przykładami ćwiczeń.
Uczeń z dysleksją rozwojową Uczeń z dysleksją rozwojową »
Prosty w obsłudze program komputerowy ułatwiający pracę z dziećmi zarówno w przedszkolu jak i w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Zawiera gotowe i profesjonalne narzędzia takie jak ankiety, przykładowe ćwiczenia i scenariusze zajęć.
Vademecum Bibliotekarza on-line Vademecum Bibliotekarza on-line »
Organizacja pracy w bibliotece niesie za sobą ryzyko popełnienia wielu błędów prawnych. Bezpośredni wpływ na funkcjonowanie biblioteki ma blisko 100 aktów prawnych - kodeksy, ustawy, rozporządzenia tworzą nieprzejrzyste otoczenie prawne zarówno biblioteki publicznej, jak i edukacyjnej.
Odpowiedź na to i wiele innych pytań znajdą Państwo w t poradniku „Vademecum bibliotekarza on-line”.
Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej na CD Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej na CD »
Publikacja stworzona dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, stanowiąca pomoc w pracy z dziećmi mającymi problemy emocjonalne, (ADHD- syndrom nadpobudliwości psycho-ruchowej) problemy w nauce pisania i czytania.
Zasady skutecznej komunikacji w nauczaniu i wychowywaniu Zasady skutecznej komunikacji w nauczaniu i wychowywaniu »
Rzetelne kompendium wiedzy dla dyrektorów i nauczycieli na temat zasad skutecznego komunikowania się oraz metod komunikacji w wychowaniu i nauczaniu, uzupełnione o gotowe ćwiczenia, ilustracje i praktyczne wskazówki.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter