Popraw efektywność oczyszczania ścieków

Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków

Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków

Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych

Autorzy: Marcin Dębowski, Marcin Zieliński


Format: A4, plik *pdf
Liczba stron: 52
ISBN: 978-83-7537-145-1

4.6 ocena średnia z 379 głosów


Cena: 49.00 zł + 5% VAT
Tematyka

Procesy biologicznego oczyszczania ścieków eksploatowane w sposób właściwy mogą zapewnić całkowite oczyszczenie ścieków i uzyskanie parametrów pozwalających na ich bezpośrednie odprowadzenie do wód powierzchniowych.
Osiągnięcie wydajnej redukcji stężenia związków biogennych i węglowych w wielu przypadkach jest zadaniem bardzo trudnym lub wręcz niemożliwym bez przeprowadzenia odpowiednich zabiegów technologicznych i prac modernizacyjnych.

Publikacja przedstawia metody pozwalające na zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków, które mogą zostać wprowadzone do istniejących i funkcjonujących obiektów. Poznanie potencjalnych możliwości aplikacyjnych zaprezentowanych urządzeń oraz technologii pozwoli na realną ocenę ich wprowadzenia i zastosowania na konkretnych oczyszczalniach ścieków.


Korzyści

  • omawia metody i urządzenia, które pozwalają na zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków pod względem degradacji substancji związków organicznych, usunięcia azotu oraz biologicznej precypitacji związków fosforu;
  • pomaga w dobraniu odpowiedniej technologii dla konkretnych oczyszczalni ścieków;
  • przedstawia nowe, niestosowane powszechnie metody;
  • posiada wygodną formę - plik PDF, który ułatwi szybkie wyszukanie informacji.
Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Podstawy procesów usuwania związków węglowych i biogennych ze ścieków

3. Usuwanie związków organicznych
3.1. Identyfikacja trudności eksploatacyjnych
3.2. Propozycje rozwiązań technologicznych
3.2.1. Wprowadzenie stopnia beztlenowego
3.2.2. Wprowadzenie stopnia chemicznego utleniania
3.2.3. Wspomaganie biopreparatami
3.2.4. Zastosowanie technologii membranowych

4. Usuwanie związków azotu
4.1. Identyfikacja trudności eksploatacyjnych procesów nitryfikacji i denitryfikacji
4.2. Propozycje rozwiązań technologicznych
4.2.1. Mikrofalowe stymulowanie warunków termicznych
4.2.2. Proces Anammox
4.2.3. Elektrostymulacja procesu denitryfikacji
4.2.4. Preparaty biotechnologiczne
4.2.5. Zastosowanie zeolitów
4.2.6. Reaktory membranowe

5. Usuwanie związków fosforu
5.1. Identyfikacja trudności eksploatacyjnych w procesach defosfatacji
5.2. Propozycje rozwiązań technologicznych
5.2.1. Alternatywne źródła LKT
5.2.2. Wypełnienia aktywne
5.2.3. Metoda roztwarzania metali

6. Podsumowanie

7. Skorowidz


Autorzy

Dr inż. Marcin Dębowski - doktor nauk technicznych, pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, specjalista z zakresu technologii oczyszczania wody i ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych.
Dr inż. Marcin Zieliński - doktor nauk technicznych, pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, specjalista - konsultant w firmie Tewes-Bis Sp. z o.o. z zakresu technologii oczyszczania wody i ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych.

 
Zamawiam!
Klienci, którzy kupili ten tytuł interesowali się również:

Woda i ścieki

Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków

Odpady komunalne

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter