Aktualnoœci

Prywatny biznes ma lepsze perspektywy rozwoju niż państwowy - 2012-03-14
PKPP Lewiatan zlecił GfK Polonia przeprowadzenie badania na temat czy lepsza jest praca w przedsiębiorstwie państwowym czy w przedsiębiorstwie prywatnym. Z badania wynika, że 63 proc. uczestników badania uważa, że prywatny biznes ma lepsze perspektywy rozwoju niż państwowy. Ankietowani odpowiedzieli m.in. na pytanie ...  więcej...
Jednolity patent w ramach Unii Europejskie - 2012-03-13
Wprowadzenie jednolitego patentu w ramach UE obniży koszty uzyskania europejskiej ochrony patentowej nawet o 80 proc. Zaoszczędzone środki przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na wprowadzanie innowacyjnych projektów. Obecnie przedsiębiorca, który wykupi patent we wszystkich krajach UE musi zapłacić ok. 40 tys. euro.  więcej...
Wstrzymany nabór wniosków w sprawie kredytu technologicznego dla firm - 2012-02-01
Bank Gospodarstwa Krajowego odwołał wiosenny nabór wniosków od firm o kredyt technologiczny, finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Bank poinformował, że powodem jest bardzo duże zainteresowanie w naborze grudniowym - w ramach przeprowadzonego 6 i 7 grudnia 2011r. naboru wpłynęła rekordowa liczba 628 wniosków na kwotę dofinansowania 1,6 mld zł. Stanowi to 650 proc. wartości środków finansowych, przeznaczonych na ten konkurs i 120 proc. całości środków na ten kredyt w ramach działania 4.3 POIG.  więcej...
Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 2012-02-01
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zajmie się przeglądem i zmianą przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  więcej...
E-dostęp do Polskich Norm - 2012-01-02
Polski Komitet Normalizacyjny udostępnił Polskie Normy w wersji elektronicznej. E-dostęp to nowe rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest korzystanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu z aktualizowanego on-line zbioru norm.

 więcej...
Nowe wzory formularzy NIP - 2012-01-02
Od 2012 r. wprowadzone zostaną nowe wzory zgłoszeń: NIP-2, NIP-7, ZAP-3 oraz załączników NIP/B, NIP/C, NIP-2/A, NIP/D. Nowe wzory zamieszczone w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych są skutkiem zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw.  więcej...
Pomoc dla przedsiębiorców w składaniu wniosków o pieniądze z UE - 2011-09-06
Mali i średni przedsiębiorcy z Podkarpacia w siedmiu punktach Krajowego Systemu Usług otrzymają pomoc w weryfikacji wniosków składanych w ramach naboru w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.  więcej...
Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 2011-09-06
29 sierpnia 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił najwyższą podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2011 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.  więcej...
Wzrosło przeciętne wynagrodzenie brutto - 2011-08-24
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w lipcu 2011r. przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.611,56 zł. Oznacza to, że rdr wzrosło o 5,2 proc.  więcej...
Projekty inwestycyjne Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych - 2011-08-24
Na dzień 16 sierpnia 2011r. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi 172 projekty inwestycyjne o wartości 6,43 mld euro. Mogą one utworzyć 47.574 miejsc pracy.  więcej...
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter