Aktualnoœci

Twórca unikając VAT-u wpada w ZUS - 2006-08-09
 
Każdy twórca, nie mający umowy o pracę, który nie będzie chciał podlegać VAT, wpędzi siebie oraz firmę zlecającą mu usługi w ZUS. Koszty każdej strony wzrosną o 23 proc.

Twórcy wykonujący w sposób ciągły umowy o dzieło lub zlecenia mogą uniknąć podatku VAT. Należy dokonać odpowiednich zapisów w umowie ze zlecającym oraz w praktyce wypełniać je skrupulatnie. Problem w tym, że wtedy wpadamy z deszczu pod rynnę - pod drugiej stronie czyha pazerny ZUS.

Zdaniem ekspertów podatkowych, zapisy projektu nowelizacji ustawy o VAT (jest w Sejmie) spowodują, że znaczna część osób wykonujących usługi w sposób ciągły i zorganizowany (nie będących na etatach) stanie się vatowcami (22 lub 7 proc.). Nowy podatek może spaść m.in. artystów, naukowców, twórców, dziennikarzy, ale i potencjalnie wszystkich wykonujących usługi na podstawie umów zlecenia i o dzieło.

Fizycznie podatek będą płacić ci, którzy przekroczą pułap 10 tys. EUR przychodów (38,7 tys. zł) czyli uzyskujący miesięcznie powyżej 3,2 tys. zł.

W art. 15 ust. 3 projektu wypisano trzy warunki, od spełnienia których zależy, czy usługi będą traktowane jako działalność gospodarcza czy też nie. Jeśli chociaż jeden z tych warunków nie będzie spełniony, a usługi wykonujemy "w sposób ciągły" to stajemy się przedsiębiorcami i wpadamy w VAT. Wtedy trzeba będzie się wystawiać zlecającemu faktury.

Problem jednak w tym, że gdy powyższe 3 warunki będą spełnione to mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Może to stwierdzić sąd pracy np. na wniosek inspekcji pracy urzędu skarbowego. Problemem będzie więc ZUS – oznacza to 23 proc. wyższe koszty dla każdej strony.
(…)
Uznanie np. umowy zlecenia za stosunek pracy rodzić będzie też inne "niewygodne" konsekwencje, takie jak konieczność odprowadzania przez zleceniodawcę zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki będą oczywiście rosły progresywnie w miarę przekraczania kolejnych progów podatkowych. Do tego na zlecającego spadną wszystkie obowiązki pracodawcy wynikający z prawa pracy - np. obowiązek udzielenia urlopu zleceniobiorcy.

Źródło: Puls Biznesu

Więcej informacji podatkowych

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter