Aktualnoœci

Przez zły przepis firmy zamrażają miliony - 2006-08-09
 
Ministerstwo Finansów zapowiada, że w przygotowanym projekcie nowej ustawy o podatku akcyzowym odstąpi od wymogu „nienaruszenia w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w okresie ostatnich 3 lat” przy stosowaniu zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Chodzi o nowelizację art. 44 ust. 2 pkt 4 ustawy o akcyzie.

To ważna zmiana dla firm zajmujących się produkcją czy magazynowaniem wyrobów akcyzowych, gdyż dziś często od dobrej woli urzędników skarbowych zależy, czy będą musiały opłacić wysokie zabezpieczenia akcyzowe czy też nie. Nie ma bowiem kryteriów pozwalających ustalić, co jest, a co nie jest „istotnym naruszeniem przepisów prawa. Trudno więc uzyskać niezbędne zaświadczenie o nienaruszeniu w sposób istotny prawa celnego lub przepisów podatkowych w okresie ostatnich 3 lat, które jest jednym z wymogów uzyskania zwolnienia.

Ministerstwo Finansów bezskutecznie próbowało dokonać interpretacji niejasnego przepisu. W piśmie z 27 kwietnia 2004 r. (nr PA-VI-03/109.2/04/1640) stwierdza, że przez istotne naruszenie przepisów należy rozumieć takie naruszenie prawa, które skutkuje niewywiązywaniem się przez podatnika z obowiązków podatkowych, co stwarza duże prawdopodobieństwo niewywiązywania się z obowiązku podatkowego także w przyszłości.
(…)
Problem zasygnalizowali w interpelacji do ministra finansów posłowie SLD. Ich zdaniem przedsiębiorcy często skarżą się na trudności w uzyskaniu z urzędu skarbowego zaświadczenia, że nie naruszyli w istotny sposób prawa podatkowego.

Zdaniem MF nie można wyznaczyć parametrów „naruszenia prawa celnego i podatkowego”. Tylko naczelnik urzędu skarbowego może ocenić w oparciu o posiadane ewidencje, rejestry i inne dane, czy podatnik naruszył w sposób istotny przepisy podatkowe, i potwierdzić to zaświadczeniem. Resort przypomina, że choć naczelnik urzędu skarbowego ma swobodę w ocenie materiału dowodowego, to podatnikowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez ubiegającego się o nie.

Źródło: Gazeta Prawna

Więcej informacji podatkowych

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter