Aktualnoœci

Kontrola firmy - 2006-08-16
 
Mała firma może zostać w ciągu roku sprawdzona przez kilka urzędów. Każdy urząd ma 4 tygodnie na kontrolę.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej mówi o tym, że każdy urząd ma swój limit kontroli.

Według art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kontrola u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

  • 4 tygodni - u mikroprzedsiębiorców oraz przedsiębiorców małych i średnich,
  • 8 tygodni - u pozostałych przedsiębiorców.

W art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej występuje sformułowanie "czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym". Literalne brzmienie tego przepisu wskazuje, że chodzi tu o wszystkie kontrole w ciągu roku, ale tylko jednego urzędu. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej firmy nie mogą kontrolować dwa urzędy jednocześnie.

Są jednak wyjątki od tych zasad (art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Na przykład nie ogranicza się czasu i ilości kontroli, gdy "odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli w toku postępowania prowadzonego przez organ". Więc gdy kontrolę podatkową prowadzi urząd kontroli skarbowej, nie musi zwracać uwagi na limity czasowe. Dłużej można też sprawdzać, czy przedsiębiorcy przysługuje zwrot podatku VAT.

Ograniczenia nie dotyczą też przedsiębiorców, których działalność jest objęta m.in. szczególnym nadzorem podatkowym bądź nadzorem weterynaryjnym (art. 84 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Z kolei art. 83 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mówi, że jeżeli kontrolerzy stwierdzą, że przedsiębiorca "rażąco" naruszył przepisy, to wówczasd mogą przeprowadzić ponowną kontrolę w tym samym roku, a czasu jej trwania nie wlicza się do limitów.

Źródło: Rzeczpospolita


Więcej informacji dla firm

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter