Aktualnoœci

Umowy zlecenia i o dzieło nie zawsze będą z VAT - 2006-08-22
 
Projekt zmiany art. 15 ustawy o VAT dotyczącego opodatkowania m.in. dochodów z umów o dzieło i zlecenia wywołuje wiele emocji. Wszystko z powodu wyrażanych opinii, że po nowelizacji wszystkie tego typu umowy będą podlegać VAT. Nie jest to jednak prawdą.

(…) – Obecnie o braku opodatkowania lub o konieczności opodatkowania VAT usług wykonywanych w ramach umowy zlecenia lub o dzieło stanowi zasadniczo klauzula odpowiedzialności. W sytuacji gdy cała odpowiedzialność za działania zleceniobiorcy wobec osób trzecich spoczywa na zleceniodawcy – czynności zleceniobiorcy (jego świadczenie) nie podlegają opodatkowaniu VAT – wyjaśniła Joanna Kanicka.
Jednocześnie dodała, że w planowanej zmianie art. 15, aby te czynności nie były opodatkowane VAT, konieczne będzie spełnienie trzech warunków łącznie: 1) warunku odpowiedzialności; 2) zleceniobiorca będzie musiał działać pod kierownictwem zlecającego w warunkach i miejscu wskazanym przez kontrahenta; 3) całe ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem zlecenia musi leżeć po stronie zleceniodawcy. (…)


(….) Obecne przepisy
Warto przypomnieć, że dziś przychody z działalności wykonywanej osobiście nie podlegają VAT, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
Przepis niestety bardzo niejasny. Aby właściwie interpretować te przepisy, warto sięgnąć do VI Dyrektywy.
Jeżeli istnieje stosunek prawny, w ramach którego zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za działania zleceniobiorcy, to wtedy nie są to usługi w rozumieniu ustawy o VAT, a więc nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Chodzi więc o taki stosunek prawny między usługodawcą a usługobiorcą, który wykazuje cechy właściwe stosunkowi pracy – tłumaczył Mirosław Barszcz, doradca podatkowy.

We wszystkich innych przypadkach działalność wykonywana osobiście, w tym również umowy zlecenia i umowy o dzieło, już w dzisiejszym stanie prawnym podlega opodatkowaniu VAT. (…)

(źródło: Gazeta Prawna)

Więcej informacji podaktowych

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter