Aktualnoœci

Pracodawca może żądać odszkodowania - 06-08-30
 
Kiedy pracodawca może zażądać od pracownika odszkodowania?
Pracownik, który wyrządzi pracodawcy szkodę, musi ponieść konsekwencje. Pracodawca może żądać od pracownika odszkodowania, pod warunkiem, że:

  • szkoda została wyrządzona z winy pracownika (art. 114 k.p.),
  • pracodawca udowodni odpowiedzialność pracownika i wysokość powstałej starty (art. 116 k.p.),
  • pracodawca dochodzi odszkodowania tylko w granicach rzeczywistych strat, jeśli pracownik wyrządził je nieumyślnie, i jedynie za normalne następstwa jego działania lub zaniechania (art. 115 k.p.),
  • pracodawca żąda pokrycia całej wysokości strat, jeśli pracownik doprowadził do nich umyślnie (art. 122 k.p.),
  • pracownik jest zwolniony z odpowiedzialności w zakresie, w jakim inne osoby albo sam pracodawca przyczynili się do powstania szkody (art. 117 § 1 k.p.),
  • pracodawca nie pociąga do odpowiedzialności pracownika, jeżeli szkoda powstała w związku z prowadzoną działalnością w granicach dopuszczalnego ryzyka (art. 117 § 2 k.p.),
  • gdy szkodę wyrządziło kilku pracowników, pracodawca żąda odszkodowania od nich wszystkich w częściach, jakie odpowiadają stopniowi winy i przyczynienia się do jej powstania przez każdego z nich, a gdy nie da się tego ustalić - w częściach równych (art. 118 k.p.).
Źródło: Rzeczpospolita

Więcej informacji dla firm

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter