Aktualnoœci

Zalegający ze składkami do ZUS tracą prawo do świadczeń - 2006-09-11
 
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i mające wobec ZUS zaległości płatnicze przekraczające 6,60 zł, mogą w razie zdarzenia losowego zostać pozbawione przez tę instytucję świadczeń. Prawo to daje ZUS-owi art. 6 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność, a zalega ze składkami wobec ZUS powyżej 6,60 zł, musi się liczyć z ewentualnością, że w razie zdarzenia losowego zarówno on, jak jego rodzina i pracownicy, pozbawieni zostaną prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. Wypływa to z zapisu zawartego w art. 6 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Osoby takie nie będą mogły ubiegać się o zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczenia rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie z tytułu długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie będą również mogły korzystać z pokrycia kosztów leczenia stomatologicznego i szczepień ochronnych oraz z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. W razie ich śmierci rodzina nie otrzyma też należnego odszkodowania.

Wszystkie te prawa mogą zostać przywrócone w ciągu 60 dni po spłacie zadłużenia. Spłata musi być jednak dokonana nie później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o świadczenie lub od wypadku, inaczej prawo do świadczenia ulegnie przedawnieniu.

(bankier.pl)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter