Aktualnoœci

Nie będzie zmian w zakresie odliczania VAT od samochodów. - 2006-09-26
 
Brakuje przesłanek uzasadniających wprowadzenie uprawnienia dla podatników w zakresie możliwości pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu pewnej kategorii pojazdów samochodowych, jak również paliwa nabywanego do tych pojazdów. Tak stwierdziło Ministerstwo Finansów udzielając odpowiedzi na interpelację poselską.

(…) W przypadku samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony odliczenie VAT z tytułu ich nabycia przysługuje w ograniczonej wysokości. Następnym przepisem obniżającym konkurencyjność polskiej gospodarki - jak stwierdził poseł Lech Kołakowski w interpelacji (3386) - jest art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, który ogranicza prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliw do ww. pojazdów. W związku z tym zwrócił się z pytaniem do Ministerstwa Finansów, czy zostaną podjęte działania zmierzające do zmiany ustawy o VAT w tym zakresie?

Odpowiadając na powyższe zapytanie, resort stwierdził, że przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT wprowadzone zostały preferencje podatkowe w zakresie możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych. W 2005 r. zwiększono jeszcze kwotę odliczenia VAT z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Za ograniczeniem prawa do pełnego odliczenia VAT, zdaniem resortu, przemawia fakt, że samochody osobowe są wykorzystywane przez podatników do wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również na cele osobiste. Podatek naliczony zaś, co do zasady, może pomniejszać podatek należny, jeżeli jest związany z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z regulacjami VI Dyrektywy Państwa Członkowskie mogą pozostawić wyłączenia z prawa do odliczenia podatku VAT. Ministerstwo przypomniało, że ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów oraz paliw stosuje większość państw Wspólnoty. Fakt ten wskazuje, że polskie rozwiązania w zakresie ograniczenia odliczeń są zgodne zarówno z przepisami unijnymi, jak i praktyką doświadczonych państw UE. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)

Więcej informacji podatkowych

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter