Aktualnoœci

E-centra pracy - 2006-09-27
 
W listopadzie na terenie Mazowsza rozpocznie się pilotażowy program pracy, który dotyczy zatrudniania osób pozą siedzibą firmy w charakterze telepracowników.

Takie osoby mają pracować w tzw. e-centrach. Tworzyć mają  je samorządy lokalne, a finansowane są z pieniędzy unijnych. Przeznaczonych jest na to 4 mln euro. Projekt ten, wspierany jest przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Jego celem jest pokazanie pracodawcom, że elastyczne formy zatrudnienia, np. telepraca, obniżają koszty pracy i funkcjonowania firmy.

Minister Pracy Anna Kalata mówi, że trwają prace nad projektem ustawy w tej sprawie. Projekt ma zostać przedstawiony rządowi w grudniu.

Obecnie pracodawcy rzadko zatrudniają pracowników na zasadzie telepracy. Telepraca w Polsce nie jest prawnie uregulowana. Telepracownicy stanowią w Polsce zaledwie 1 procent zatrudnionych. Wykonują oni swoje zadania albo na podstawie typowych umów o pracę, albo umów cywilnoprawnych.

E-centra tworzą trzy gminy na Mazowszu: Pułtusk, Radom i Garwolin. W lokalach będzie po 12 stanowisk pracy wyposażonych w sprzęt biurowy, łącza internetowe, telefony itp. Nadzór nad nimi będzie należał do obowiązków kierownika e-centrum. On też będzie monitorował pracę osób. Jednak nadzór nad jakością wykonywanych zleceń będzie miał ich pracodawca. W projekcie wezmą udział przedsiębiorcy wyłonieni przez partnerów projektu m.in. Procesy Inwestycyjne S.A., Związek Pracodawców Towarzystwo Dzieł, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej.

W e-centrach mogą być wykonywane także m.in. badania telefoniczne rynku, obsługa baz danych, obsługa stron www, mailingowe akcje reklamowe, prowadzenie sekretariatu danej firmy czy obsługa księgowa.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje założenia do ustawy o telepracy. Mają się one składać z postulatów partnerów społecznych, którzy zasiadają w Komisji Trójstronnej, i podpisali porozumienie w tej sprawie.

Projekt zakłada, że skierowanie do telepracy może nastąpić w umowie o pracę, ale może być także unormowane w innym akcie, który stanowi podstawę nawiązania takiego stosunku.

Źródło: Gazeta Prawna


Więcej informacji dla firm

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter