Aktualnoœci

II edycja konkursu dla kierowników instytucji pomocy społecznych i pracowników socjalnych! - 2008-06-07
 

KONKURS:
Pomysł na najlepszy projekt z zakresu pomocy społecznej, współfinansowany ze źródeł zewnętrznych.


Uczestnicy:

Zapraszamy do udziału kierowników instytucji pomocy społecznych, pracowników socjalnych i inne osoby zawodowo zajmujących się pomocą społeczną.

Temat konkursu:

Pomysł na najlepszy projekt z zakresu pomocy społecznej, współfinansowany ze źródeł zewnętrznych.

Zachęcamy Państwa do podzielenia się własnymi pomysłami i autorskimi rozwiązaniami, jakie stosowane są w Państwa placówkach oraz środowiskach lokalnych. Ogłaszamy konkurs na najciekawszy projekt z zakresu pomocy społecznej - aktualnie realizowany lub możliwy do realizacji przy współudziale zewnętrznych środków finansowych, np.: funduszy strukturalnych UE, krajowych i zagranicznych grantów, programów ministerialnych.


Terminy:

Prace konkursowe można przesyłać do dnia 30 czerwca 2008 r. Wyniki wraz z listą osób nagrodzonych zostaną ogłoszone we wrześniowym wydaniu miesięcznika „ Pracownik socjalny”, a także dnia 5 września na stronie: www.dashofer.pl
Kryteria konkursu:

Nadsyłane rozwiązania powinny być przede wszystkim praktyczne i oryginalne. Podstawowym kryterium oceny będzie wskazanie źródeł finansowania, uzasadnienie ich przydatności, krótki opis tego, dlaczego i po co dany projekt został opracowany. Prace ocenione zostaną przez zespół ekspertów. Ocenione zostaną tylko te projekty, które będą związane z głównym tematem konkursu, czyli realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Wymogi:

I. Wybór projektu zależy od Państwa pomysłowości, może być zrealizowany lub możliwy do realizacji. Nie są potrzebne formalne potwierdzenia. Liczy się przede wszystkim świetny i możliwy do realizacji pomysł.

II. Można przesłać maksymalnie 2 projekty.

III. Rodzaj i tematyka projektu zależy w pełni od Państwa. Najważniejsze jest, aby projekt zawierał dokładny opis finansowy (źródła, kosztorys, komentarz).

IV. Opis projektu przygotowany według następującego schematu projektowego:

 • Tytuł
 • Opis zadania max. 2 strony A4
 • Cel główny, cele szczegółowe
 • Harmonogram wdrażania
 • Rezultaty
 • Przewidywane koszty
 • Skąd wziąć pieniądze na realizację projektu? - źródło finansowania byłe lub planowane
 • Skąd pomysł na projekt?
 • Informacje dodatkowe
V. Opracowane projekty wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres: WYDAWNICTWO Verlag Dashofer ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa z dopiskiem „Konkurs – pomoc społeczna II edycja”

VI. Prace można przesyłać także drogą elektroniczną (w formacie Word) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj

VII. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest tutaj
Nagrody:

 • Główna nagroda w konkursie: 2000 zł oraz publikacja nagrodzonego projektu na łamach miesięcznika „Pracownik socjalny” lub „Dotacje finansowe dla pomocy społecznej”.
 • 2miejsce: 1000 zł oraz publikacja nagrodzonego projektu na łamach miesięcznika „Pracownik socjalny” lub „Dotacje finansowe dla pomocy społecznej”.
 • 3 – 5 miejsce: prenumerata roczna miesięcznika „Pracownik socjalny” lub „Dotacje finansowe dla pomocy społecznej” oraz prezentacja projektu na łamach naszych publikacji.
Życzymy powodzenia!

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter