Aktualnoœci

Wniosek o zwrot VAT po nowemu. - 2007-01-23
 
Sejm przyjął część senackich poprawek do nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

(…) Jedną z przyjętych poprawek jest zapis wskazujący jakie dane powinny być zawarte we wniosku składanym przez osobę ubiegającą się o zwrot części VAT. Wniosek składany przez te osoby do urzędu skarbowego zawierać powinien m.in. dane osobowe: NIP albo PESEL (w przypadku braku tego pierwszego). W przypadku braku obu wymienionych numerów osoba taka poda numer dokumentu tożsamości.
Ponadto wprowadzone zmiany do ustawy uproszczą zasady obliczania limitu kwoty zwrotu. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, za limit kwoty zwrotu przyjmowana będzie cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszona przez Prezesa GUS na kwartał przed terminem złożenia wniosku. Zmiana ta spowoduje, że od razu przy składaniu wniosku będzie można wyliczyć limit kwoty do zwrotu.
Wniosek o zwrot będzie można składać raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.
Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)

Więcej informacji podaktowych dla firm

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter