Aktualnoœci

Zmiana definicji pracodawcy - 2007-02-14
 
Resort pracy chce zmiany definicji pracodawcy w ustawie o tzw. radach pracowników, ponieważ nie wiadomo, którzy przedsiębiorcy mają stosować jej przepisy.

Członkowie Komisji Trójstronnej do 23 lutego 2007 roku muszą stwierdzić, czy zmiany prawa są konieczne, czy ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550) będzie funkcjonować bez zmian.
Ministerstwo jest za zmianą definicji pracodawcy. Teraz rady pracowników musi tworzyć osoba, która wykonuje działalność gospodarczą i zatrudnia co najmniej 100 pracowników. Zdaniem resortu pracy ustawa nie definiuje teraz, co należy rozumieć przez pojęcie działalność gospodarcza. Z treści unijnej dyrektywy implementowanej do polskiej ustawy o radach wynika, że dotyczy ona przedsiębiorstw (pracodawców) publicznych lub prywatnych, prowadzących działalność gospodarczą. Nie ma przy tym znaczenia, czy ich celem jest osiąganie zysku czy też nie. W polskiej ustawie nie ma takiego uszczegółowienia. Nie wiadomo więc dokładnie, kto ma tworzyć rady. Według resortu pracy powinny one powstawać także w ZOZ, operach, teatrach, filharmoniach, szkołach wyższych i placówkach oświatowych.
Niejasna jest także regulacja ustawy. Zgodnie z tą regulacją, jeśli w firmie działa kilka reprezentatywnych organizacji związkowych, to one wskazują kandydatów na członków rady. Nasuwa się jednak pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy tylko jeden związek ma propozycje dotyczące kandydata, a inny nie. Resort pracy sugeruje, by organizacje związkowe wspólnie przedstawiały pracodawcy kandydatów. Jeśli tego nie zrobią, każda z organizacji powinna oddzielnie przedstawiać swoje propozycje.

Źródło: Gazeta Prawna

Więcej informacji dla firm

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter