Aktualnoœci

Rozstrzygnięcie I edycji Konkursu dla kierowników instytucji pomocy społecznej oraz pracowników socjalnych! - 2007-03-16
 
Dnia 12 marca 2007 roku w siedzibie Wydawnictwa Verlag Dashofer odbyła się uroczystość wręczenia nagród w I edycji konkursu pt.: „W jaki sposób działasz niestandardowo na rzecz osób wykluczonych społecznie? ogłoszonego na łamach serwisu „Pracownik socjalny”.

Celem konkursu było wyłonienie i przedstawienie naszym Czytelnikom ciekawych inicjatyw – projektów z zakresu działań podejmowanych na rzecz osób wykluczonych społecznie – już zrealizowanych lub możliwych do realizacji w przyszłości.

Spośród licznie nadesłanych prac komisja konkursowa pod przewodnictwem Anny Dunajskiej wybrała 5 najlepszych projektów.

I nagrodę – 2000 złotych - z rąk Dyrektor Wydawnictwa Anny Ressel otrzymały Panie Beata Porębska i Marta Styczeń, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, za projekt: „Mniej samotni bo razem”, którego celem jest integracja środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz przyjaciół z terenu miasta Darłowo;

II nagrodę – 1000 złotych - z rąk Dyrektor Wydawnictwa Anny Ressel otrzymała Pani Hanna Bożena Urbanowicz, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, za projekt: „Auto-efekt”, którego celem jest zorganizowanie środowiskowego systemu wsparcia dla wychowawczych działań szkoły wobec dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym ze względu na wykluczenie społeczne rodziców;

Lista pozostałych nagrodzonych:

III miejsceprenumerata roczna serwisu „Pracownik socjalny” oraz prezentacja projektu na łamach naszych publikacji - Agnieszka Pacyga, Społeczne Towarzystwo Hospicjum „Cordis’’ w Mysłowicach, za projekt: „Praca socjalna w opiece paliatywnej sprawowana nad rodzinami osób chorych na nowotwór oraz nad rodzinami osieroconymi sprawowana przez pracownika socjalnego w hospicjum’’,

IV miejsce prenumerata roczna serwisu „Pracowni socjalny” oraz prezentacja projektu na łamach naszych publikacji - Agnieszka Mazur, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie, za projekt: „Radiolka’’;

V miejsceprenumerata roczna serwisu „Pracownik socjalny” oraz prezentacja projektu na łamach naszych publikacji - Julita Jakubowska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, za projekt: „Cafe Senior’’.


Wyłącznym fundatorem nagród w KONKURSIE jest Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.!
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


1P3120188.JPG
Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Wydawnictwa Anna Ressel, Redaktor Alina Omen, laureatki I nagrody: Beata Porębska i Marta Styczeń


2P3120190.JPG
Laureatkom I nagrody Beacie Porębskiej i Marcie Styczeń upominki od Wydawnictwa wręczyła Joanna Szwaja - Kierownik działu zajmującego się publikacjami z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i edukacji


3P3120193.JPG
Laureatce II nagrody Hannie Urbanowicz gratulacje w imieniu Wydawnictwa złożyły od lewej: Anna Ressel, Alina Omen oraz Joanna Szwaja


4P3120212.JPG
Na zdjęciu od lewej: Beata Porębska, Marta Styczeń, Anna Dunajska oraz Hanna Urbanowicz


5P3120208.JPG
Na zdjęciu od lewej: Beata Porębska, Marta Styczeń, Hanna Urbanowicz, Anna Ressel, Anna Dunajska oraz Joanna Szwaja

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter