Aktualnoœci

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - 2010-03-16
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej podał wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Nowa wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2010 r. Kwoty wprowadza obwieszczenie Minister Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. (M. P. z 2010 r. Nr 10, poz. 103).

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. są następujące:

  • 621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 10 860 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 10 860 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 27 927 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 10 860 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 27 927 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter