Aktualnoœci

Od 12 sierpnia ARiMR nabór wniosków o wsparcie z PROW - 2010-08-08
 
 
Od 12 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007–2013 od przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego na działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej“. O wsparcie mogą starać się mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy oraz podmioty, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 mln euro rocznie.

W pierwszej kolejności, czyli od 12 sierpnia do 8 września, wnioski przyjmowane będą tylko od grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz utworzonych przez te podmioty spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz spółdzielni – zgodnie z zapisami w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jeżeli inny podmiot, który nie będzie grupą producentów rolnych, wstępnie uznaną grupą, uznaną organizacją producentów owoców i warzyw złoży w tym czasie swój wniosek, zostanie on automatycznie odrzucony. Pozostali przetwórcy będą mogli składać wnioski o pomoc od 9 września.

Kwota dofinansowania udzielanego przez ARiMR może wynieść od 100 tys. do 20 mln zł. Może jednak pokryć tylko od 25 do 50 proc. poniesionych przez przedsiębiorcę tzw. kosztów kwalifikowanych.

Na pięćdziesięcioprocentowe dofinansowanie mogą liczyć właściciele mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm zajmujący się przetwórstwem roślin na cele energetyczne albo nabywający co najmniej 25 proc. produktów rolnych na podstawie umów zawartych z grupami producentów rolnych, wstępnie uznanymi lub uznanymi grupami producentów owoców i warzyw oraz grupy producentów rolnych, uznane grupy czy uznane organizacje producentów owoców i warzyw.

Dofinansowanie w wysokości 40 proc. mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zajmują się innymi rodzajami działalności niż opisane. Zwrot w wysokości 25 proc. poniesionych kosztów inwestycyjnych otrzymają przedsiębiorstwa zatrudniające do 750 pracowników lub takie, w których roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Agencja wypłaca dofinansowanie po zrealizowaniu przez przedsiębiorcę zaplanowanej inwestycji.

(ARiMR)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter