Aktualnoœci

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy są zwolnione z VAT - 2011-01-27
 
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że od 1 stycznia 2011 r. szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy są zwolnione od podatku od towarów i usług. Jest to zgodne z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług, który mówi, że zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może dotyczyć pracodawcy, pracowników służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp. Szkolenia z zakresu bhp adresowane do pracodawcy, pracowników służb bhp, instruktorów i wykładowców tematyki bhp są zwolnione VAT ponieważ są to usługi kształcenia zawodowego.

Resort Finansów tłumaczy, że szkolenia z zakresu bhp są usługami kształcenia zawodowego również wtedy, gdy dotyczą pracowników pracodawcy nie będących np. służbą bhp. Znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest konieczne do wykonywania pracy. Zgodnie z kodeksem pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tak więc obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp wynika z przepisów Kodeksu pracy. Dodatkowo, szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń z tego zakresu określone zostały również w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Ministerstwo Finansów)

www.firmainfo.pl

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter