Aktualnoœci

Dodatek za pracę w nocy - 2011-03-14
 
Pracownicy, którzy pracują w porze nocnej powinni otrzymać za każdą przepracowaną godzinę dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z kodeksem pracy pora nocna trwa od 21 do 7. W ramach tych 10 godzin pracodawca powinien określić początek i koniec 8-godzinnej pory nocnej w firmie. Powinno to być zawarte w regulaminie pracy, statutach i układach zbiorowych pracy, które obowiązują u danego pracodawcy. Pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Gdy praca jest wykonywana w porze nocnej stale poza zakładem, dodatek można zastąpić ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi prac w porze nocnej.

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter