Aktualnoœci

Wyższe świadczenie urlopowe - 2011-03-14
 
Pracownik, który dostał już w 2011 roku świadczenie urlopowe, otrzyma wyrównanie w związku z wyższym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) jest obowiązkowo tworzony przez pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Mniejsze firmy tworzą ZFŚS jeżeli chcą. Jeśli tego nie zrobią, mogą wypłacać pracownikom tzw. świadczenie urlopowe. Wysokość świadczenia urlopowego wiąże się z wysokością odpisu podstawowego naliczanego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego pracownika.

Jak mówi art. 3 ust. 4 ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 z późn. zm.) świadczenie nie może być wyższe niż wysokość odpisu i jest ustalane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

W tym roku kwota odpisu podstawowego, która stanowi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok kalendarzowy, wzrosła do 1093,93 zł z 1047,83 zł. Wyższe jest też tegoroczne świadczenie urlopowe. Pracownicy, którzy skorzystali z niego na początku roku, a wówczas nie była jeszcze znana wysokość odpisu podstawowego na ten rok, otrzymają wyrównanie.
Świadczenie urlopowe przysługuje raz do roku każdemu pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pieniądze powinien otrzymać najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.


« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter