Aktualnoœci

Zmiana zasad wydawania świadectwa pracy - 2011-03-02
 
21 marca weszły w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy, które zakładają m.in., że pracodawca nie musi wydawać zwalnianemu pracownikowi świadectwa pracy jeśli ponownie go zatrudni.

Zwolnienie z obowiązku każdorazowego wydania świadectwa pracy dotyczy zakończenia umów terminowych:

  • na okres próbny,
  • na czas określony lub
  • na czas wykonania określonej pracy,
jeżeli pracownik będzie cały czas zatrudniony u tego samego pracodawcy. Pracodawca będzie miał obowiązek wydać świadectwo pracy takiemu pracownikowi dopiero z upływem 24 miesięcy, licząc od zawarcia pierwszej z tych umów. Między tymi umowami mogą wystąpić przerwy.

Nowe przepisy nie wprowadzają zmian w zakresie wydawania świadectw pracy po zakończeniu pracy na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Pracodawca ma wówczas obowiązek wydać świadectwo pracy niezwłocznie.
Nowelizacja wprowadza również przepis, który zakłada, że pracownik może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie powyższych umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania. Pracodawca musi wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.
(www.firmainfo.pl)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter