Aktualnoœci

Wnioski o pomoc dla firm rozpatrzone już przez Ministerstwo Skarbu Państwa - 2011-05-24
 
Ministerstwo Skarbu Państwa rozpatrzyło pozytywnie 18 z 52 wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa, które starały się o pomoc publiczną na restrukturyzację lub modernizację. Rzecznik resortu skarbu Maciej Wewiór poinformował, że pozostałe wnioski zostały odrzucone przez resort skarbu lub nie były rozpatrywane, ponieważ nie spełniały wymogów formalnych lub zostały wycofane przez spółki.

Wszystkie wnioski pozytywnie rozpatrzone przez Ministerstwo Skarbu Państwa zostały przekazane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub do spółek, które samodzielnie składały wnioski o pomoc na restrukturyzację w UOKiK. Jeden wniosek został notyfikowany w Komisji Europejskiej.

We wrześniu 2010 r. ok. 50 przedsiębiorców złożyło w MSP wnioski o pomoc publiczną. O pomoc mogły się starać firmy, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz poszkodowane w wyniku powodzi. Ministerstwo przeznaczyło na ten cel 100 mln zł z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Największe zainteresowanie pomocą publiczną było ze strony przedsiębiorców z sektora transportowego. Wnioski złożyły także firmy z sektorów: obronnego, chemicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego, poligraficznego, budowlanego i stoczniowego. Przedsiębiorca musiał spełniać kryteria związane z udzielaniem pomocy publicznej. O dotacje mogły starać się firmy, które wcześniej nie dostały pomocy publicznej. Taką pomoc można bowiem uzyskać tylko jeden raz. Innym ważnym kryterium był dobry program restrukturyzacji, czyli pomysł na to, jak spółka ma się rozwinąć dzięki dotacji. Zwracano uwagę na to, czy dzięki tym środkom spółka odzyska rentowność i trwałą zdolność do konkurowania na rynku.

Poszczególne programy dotyczące restrukturyzacji lub modernizacji firm muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej.
(firmainfo.pl)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter