Aktualnoœci

Potwierdzanie Profili Zaufanych ePUAP - 2011-06-14
 
9 czerwca, w oddziałach ZUS w Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie i I Oddziale ZUS w Warszawie można było bezpłatnie potwierdzić Profil Zaufany Epuap, który służy do składania podpisów elektronicznych.

Profil pozwala na składanie wniosków przez internet bez konieczności posiadania certyfikatu kwalifikowanego, który jest potrzebny do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego. Profil zaufany będzie funkcjonował w środowisku elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP oraz Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Aby skorzystać z Profilu Zaufanego trzeba utworzyć konto na ePUAP. W tym celu należy przejść na stronę internetową www.epuap.gov.pl, na której MSWiA udostępnia odpowiednie usługi oraz instrukcje. Po utworzeniu konta należy wypełnić elektroniczny wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP, a następnie w ciągu 14 dni (zanim wygaśnie jego ważność) udać się do punktu potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP.

ZUS uruchomi cztery punkty potwierdzające Profile Zaufane ePUAP w oddziałach ZUS w:

 • Białymstoku,
 • Gdańsku,
 • Szczecinie,
 • I Oddziale ZUS w Warszawie.
Później, w ciągu miesiąca, punkty takie będą działać we wszystkich 43 oddziałach ZUS, a następne tworzone będą w inspektoratach oraz wybranych biurach terenowych. Docelowo punktów potwierdzeń w ZUS może być ok. 300.

W kontaktach z ZUS przy pomocy Profilu Zaufanego ePUAP będzie można za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego ZUS (eup.zus.com.pl) złożyć wniosek o:

 • wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek,
 • ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek,
 • wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zwrot nienależnie opłaconych składek,
 • układ ratalny,
 • odroczenie terminu płatności składek,
 • umorzenie należności z tytułu składek,
 • zgłosić reklamację do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej.
Na początku 2012 r. zacznie działać Nowy Portal Informacyjny, ważna część Platformy Usług Elektronicznych ZUS budowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wtedy zostaną udostępnione dodatkowe usługi, do których dostęp możliwy będzie przy pomocy podpisu weryfikowanego profilem zaufanym, m.in. dostęp on-line do konta ubezpieczonego w ZUS.

(ZUS)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter