Aktualnoœci

Dla kogo dłuższy urlop? - 2011-06-22
 
Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik ma prawo do wypoczynku, w zależności od stażu pracy, w wymiarze 20 bądź 26 dni w roku kalendarzowym. Są jednak pracownicy, którzy mają prawo do dłuższego urlopu.

Kto ma prawo do dłuższego urlopu?

  • prawo do 10 dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym mają osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Takie prawo mają otrzymują po przepracowaniu roku, licząc od dnia przyznania im określonego stopnia niepełnosprawności.
  • do 10-dniowego urlopu mają prawo raz na 2 lata pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej lub w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Takie prawo zyskują po przepracowaniu pełnych 5 lat.
  • prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 lub 12 dni roboczych mają sędziowie i prokuratorzy, po przepracowaniu odpowiednio 10 lub 12 lat.
  • dodatkowy urlop mają nauczyciele. Mają oni prawo do urlopu wypoczynkowego podczas letnich i zimowych ferii, ale podczas ich trwania mogą zostać zobowiązani przez dyrektora do wykonania dodatkowych czynności, przy czym powierzona im praca nie może zająć więcej niż 7 dni. Nauczyciele ze szkół, w których nie są przewidziane ferie szkolne, posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Z kolei nauczycielom akademickim przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 36 dni, przy czym muszą go wykorzystać w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
(firmainfo.pl)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter