Aktualnoœci

Termin wypłaty wynagrodzeń - 2011-06-22
 
Art. 85 par. 1 k.p. mówi o tym, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie.

Zgodnie z art. 85 par. 2 k.p. wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu musi być wypłacane z dołu niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być określony konkretnie (np. 2 dnia kolejnego miesiąca). W tej sytuacji pracownik wie, kiedy otrzyma pensję i od jakiego dnia wynagrodzenie niewypłacone będzie uznawane za świadczenie niespełnione. Nie można określać tego terminu zbyt ogólnie lub jako przedział czasowy.

Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, to wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym, a nie w następnym.
Jeżeli pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia w ustalonym terminie, to pracownik ma prawo odsetek za opóźnienie w wypłaceniu należnego wynagrodzenia za pracę, nawet jeśli nie wystąpiło ono z winy pracodawcy. Pracodawca, który ponosi odpowiedzialność za niewypłacenie wynagrodzenia w należnym terminie, naraża się również na odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką.

(firmainfo.pl)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter