Aktualnoœci

Centralny Rejestr Krajowej Ewidencji Podatników - 2011-07-29
 
1 września zostanie uruchomiony Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP ), który zawiera dane ewidencyjne z rejestrów 400 lokalnych urzędów skarbowych. Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP ) będzie dokładną i zintegrowaną w skali kraju ewidencją podatników, która ma usprawnić i przyśpieszy proces rejestracji podmiotów i nadawania NIP.

Ministerstwo Finansów podało, że migracja danych nie wpłynie na terminowość załatwiania spraw przez urzędy skarbowe. Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o NIP, osoby fizyczne, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej będą miały nadawane numery NIP w terminie 3 dni roboczych. Pozostałe podmioty starające się o nadanie numeru NIP uzyskają go w terminie wynikającym z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Sprawy związane z rejestracją, w tym w zakresie podatku od towarów i usług VAT również będą załatwiane w terminach ustawowych.

Uruchomienie CRP KEP wiąże się z koniecznością przeniesienia aktualnych danych ewidencyjnych, które znajdują się w rejestrach lokalnych 400 urzędów skarbowych do jednego sytemu centralnego.

(Ministerstwo Finansów)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter