Aktualnoœci

E-dostęp do Polskich Norm - 2012-01-02
 
Polski Komitet Normalizacyjny udostępnił Polskie Normy w wersji elektronicznej. E-dostęp to nowe rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest korzystanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu z aktualizowanego on-line zbioru norm.

Normy wybiera klient. Może to być dowolny zbiór lub zbiór z zakresu jednego lub więcej ICS (Międzynarodowa Klasyfikacja Norm). Treść wytypowanych norm umieszczana jest na serwerze PKN. Przez cały okres korzystania ze zbioru jest on aktualizowany – wszelkie zastąpienia, zmiany, poprawki wprowadzane są na bieżąco.

Dostęp do zbioru odbywa się on-line poprzez wyszukiwarkę. Dzięki temu możliwe jest wyszukiwanie norm w całym zbiorze, w zbiorze norm aktualnych lub norm wycofanych. Kryteria wyszukiwania to: numer, tytuł, numer ICS , „zastępuje”, ”wprowadza”.

O tym ilu użytkowników z danej firmy może jednocześnie korzystać z norm decyduje liczba podana w zawartej z PKN umowie. Dla zainteresowanych istnieje możliwość wydruku norm we własnym zakresie do użytku wewnątrzzakładowego.

Możliwe jest też tworzenie zbiorów zawierających normy nowo nabywane i kupione wcześniej. 
 
Źródło: firmainfo.pl

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter