Aktualnoœci

Nowe wzory formularzy NIP - 2012-01-02
 
Od 2012 r. wprowadzone zostaną nowe wzory zgłoszeń: NIP-2, NIP-7, ZAP-3 oraz załączników NIP/B, NIP/C, NIP-2/A, NIP/D. Nowe wzory zamieszczone w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych są skutkiem zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z uchwaloną pod koniec lipca 2011 r. nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw zapisami nowelizacji od 1 września br. identyfikatorem podatkowym osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub niebędących podatnikami podatku VAT jest numer PESEL. Dla pozostałych podmiotów identyfikatorem podatkowym jest nadal NIP.

W projekcie rozporządzenia z 30 listopada br. wprowadzono nowe wzory:

  • zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2);
  • zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7);
  • zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3).
Formularz aktualizacji danych ZAP-3, który zastąpi druk NIP-3, będzie służył do zgłaszania informacji dotyczących zmiany adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych oraz informacji na temat osobistego rachunku do zwrotu nadpłaty lub podatku.

Projekt zawiera ponadto wzory załączników do zgłoszeń NIP-2 i NIP-7:

  • informacji o rachunkach (NIP-B);
  • informacji o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C);
  • informacji o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2/A);
  • informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D).
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2012 r.

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter