Aktualnoœci

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym - 2005-11-02
 
Weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 180, poz. 1497).


Nowe przepisy zabraniają przewoźnikom bez licencji (przewóz do 9 osób łącznie z kierowcą): oznaczania samochodu nazwą, adresem oraz telefonem przedsiębiorcy, umieszczania na dachu tzw. koguta i używania taksometru.

Nowe zmiany mają ukrócić rozwijający się ostatnio proceder lewych taksówek. Przy okazji zmieniając pojęcie: transport drogowy krajowy lub międzynarodowy, objęto nim także działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w przewozie rzeczy. A to z kolei ma dla spedytorów konsekwencje finansowe. Przedsiębiorca prowadzący taką działalność musi bowiem mieć na jej podjęcie i prowadzenie 50 tys. euro (środki finansowe lub majątek). Spedytorzy uważają, że ograniczy to dostęp do działalności przede wszystkim małym i średnim firmom.

Przepisy dotyczące spedytorów wejdą w życie 1 stycznia 2007 r.

Nowelizacja reguluje również kilka spraw dotyczących zawodowego transportu drogowego. Określa np., jakie dokumenty muszą znajdować się w samochodzie oraz kary przewidziane za ich brak. Chodzi m.in. o takie dokumenty jak: wypis z licencji, karta opłaty drogowej, zezwolenia i formularze wymagane dla różnych kategorii transportu drogowego. Aż 8 tys. zł ma kosztować usługa transportu drogowego bez niezbędnej licencji.

Wprowadzono także kary za naruszenie przez kierowcę przepisów, orzekane w trybie określonym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Mianowicie za złamanie: zasad dotyczących maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, dziennego czasu odpoczynku; obowiązku posiadania wymaganych w pojeździe dokumentów czy zasad używania tachografu kierowcy grozi grzywna.

Wszczęcie postępowania wobec kierowcy nie wyklucza wszczęcia postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy.

Źródło: Rzeczpospolita 21.10.2005

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter