Aktualnoœci

VAT - podwójnie obciążenie eksporterów do Unii - 2005-11-09
 
Polski przedsiębiorca dostarczający towary na rynek wspólnotowy nie dość, że za granicą zapłacił VAT, to w kraju musi uiścić od niego także podatek dochodowy.

Jest to wynikiem niedostosowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) do nowej, obowiązującej od 1 maja 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Ustawa o CIT co do zasady z opodatkowania wyłącza jedynie VAT, słowem nie wspomina o podatku od wartości dodanej (wymienionym w art. 2 pkt 11 ustawy o VAT). Tymczasem pod taką właśnie nazwą VAT, u nas akurat nazwany podatkiem od towarów i usług, funkcjonuje w niektórych krajach UE.


Skoro więc w CIT nie ma zwolnienia dla przychodów uzyskiwanych z podatku od wartości dodanej, to polscy przedsiębiorcy, zarejestrowani na VAT w innych państwach UE, otrzymany od zagranicznych kontrahentów i - co ważne - zapłacony w tamtejszym urzędzie skarbowym podatek powinni doliczyć do przychodu uzyskanego w Polsce i... zapłacić od niego 19-proc. podatek dochodowy.


Narusza to unijne prawo oraz fundamentalną zasadę neutralności VAT - jego stawka decydowałaby o wyborze kraju dostawy towarów, a nie uwarunkowania gospodarcze czy rynkowe.


(źródło: Rzeczpospolita)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter