Aktualnoœci

Więcej czasu na rozliczenie - 2005-11-23
 
Od 1 stycznia przyszłego roku importerzy korzystający z procedury uproszczonej będą mogli płacić VAT 16 dni później niż dotychczas.


Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. z 31 października 2005 r. nr 218, poz. 1842.


Ten ukłon fiskusa zapowiada rozporządzenie ministra finansów z 26 października 2005 r., które zacznie obowiązywać 1 stycznia 2006 r. Z przepisów tych wynika, że przedsiębiorcy powinni uiścić VAT przed złożeniem deklaracji rozliczeniowej. Zawarte w nim określenie: "nie później niż przed złożeniem deklaracji", nie wskazuje jednak, o jaką konkretnie deklarację chodzi. Można się domyślać, że o tę, w której może zostać wykazany VAT naliczony.


Aby opóźnić termin płatności, podatnik musi przedstawić właściwemu organowi celnemu oświadczenie, iż nie zalega z podatkami na rzecz budżetu państwa oraz wpłatami składek na ZUS, oraz że od co najmniej 6 miesięcy jest zarejestrowany jako tzw. podatnik VAT czynny. Oświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż pół roku przed dokonaniem importu.


(źródło: Rzeczpospolita)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter