Aktualnoœci

Dożywianie dzieci w szkołach - 2005-11-22
 
Zadaniem własnym gminy jest dożywianie dzieci. Rząd wspiera samorządy w formie dotacji lub w formie programu rządowego. Możliwe, że działania, które dotyczą dożywiania zostaną uregulowane przepisami nowej ustawy. Jednak prawdopodobnie nadal będzie to obowiązek gminy. Nowy rząd obiecuje, że będzie pomagał gminom, a programem dożywiania obejmie ok. 1 mln dzieci i młodzieży.

Premier Kazimierz Marcinkiewicz stwierdził, że jednym z najważniejszych zobowiązań rządu jest przedłożenie Sejmowi ustawy dotyczącej programu dożywiania dzieci w szkołach oraz dzieci młodszych. Wcześniej, minister pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz zapowiedział, że przy dożywianiu dzieci chce skorzystać z pomocy i współpracy gmin. Uważa, że dotychczas program dożywiania nie był najlepiej realizowany. W projekcie budżetu państwa na rok 2006 przewidziano dodatkowe środki na dożywianie wynoszące 250 mln zł. 150 mln zł zostało już zapisane w budżetach wojewodów, aby umożliwić szybkie uruchomienie środków już na początku stycznia 2006 roku. Pozostałe środki zaplanowane zostały w rezerwie celowej budżetu państwa i zostaną uruchomione w połowie roku. Tak twierdzi ministerstwo pracy i pomocy społecznej.

Według ustawy o pomocy społecznej dożywianie dzieci oraz udzielanie pomocy w formie posiłku jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. Samorządowcy twierdzą, że dotychczas program dożywania dzieci był realizowany całkiem nieźle. Była to pomoc przede wszystkim dla dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych, borykających się z bezrobociem. Takie dzieci kwalifikuje się głównie na wniosek szkoły po równoczesnym sprawdzeniu sytuacji materialnej rodziny. Samorządowcy uważają, że dobrze byłoby podwyższyć kryterium dochodowe, decydujące o objęciu dziecka programem dożywiania. Obecnie dożywianie należy się dziecku z rodziny, gdzie dochód na jedną osobę nie jest wyższy niż 316 zł. W realizowaniu zadania o dożywianiu bardzo pomocny był rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”. Objęte nim zostały dzieci, a także osoby dorosłe z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i będące w szczególnie trudnej sytuacji, osoby starsze, chore i niepełnosprawne. W pierwszej połowie 2005r. środki budżetu państwa wydatkowane na realizację Programu wyniosły prawie 74 mln zł. W tym czasie środki własne gmin przeznaczone na realizację Programu wyniosły ponad 98 mln zł. W dożywianiu dzieci pomagają również fundacje m.in. Polska akcja Humanitarna i Caritas.
Źródło: Serwis Samorządowy PAP

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter