Aktualnoœci

Transakcje w składach celnych - 2005-12-28
 
Od 1 stycznia będą obowiązywać nowe zasady opodatkowania VAT dostaw w składzie celnym. Wciąż nie został natomiast rozwiązany problem, jak należało je dotychczas rozliczać

Nie wiadomo, czy taka transakcja jest opodatkowana VAT, czy nie. Niektórzy twierdzą, że dostawa w składzie celnym nie podlega VAT. Wynika to z funkcji składu celnego, który pozwala na odłożenie w czasie zapłaty przywozowych należności celnych oraz VAT z tytułu importu. Inni uważają, że powoduje ona powstanie obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych, ze względu na brak szczegółowych przepisów. Powinna więc być opodatkowana jak każda inna dostawa krajowa. Twierdzą także, że taka dostawa powinna być rozpatrywana jako oddzielna transakcja, niemająca związku z późniejszym importem.

Różnice w wykładni przepisów znajdują także odzwierciedlenie w stanowiskach organów podatkowych. W opinii Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, skoro żaden przepis prawa krajowego czy wspólnotowego nie wyłącza składów celnych z terytorium kraju, to zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT dostawa w składzie celnym znajdującym się w Polsce podlega opodatkowaniu według odpowiedniej stawki dla danego towaru (informacja z 26 października 2004 r., US36/2BV/443/2004/43/TCH). Podobne stanowisko zajęły też Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu w piśmie z 28 grudnia 2004 r. (PP/443-185/04) oraz Izba Skarbowa we Wrocławiu w piśmie z 9 grudnia 2004 r. (PP I 443/1308/ 04/AW).
Całkowicie odmienny pogląd wyraził Urząd Skarbowy w Pruszkowie w informacji z 14 grudnia 2004 r. (US.21/AV/443-4043/2004/ IM). Stwierdził, że sprzedaż towarów pozostających w składzie celnym, a także ich późniejszy wywóz (poza obszar Wspólnoty) pozostaje poza zakresem działania ustawy o VAT.

Towar w składzie celnym nie ma statusu towaru wspólnotowego dopóki nie zostanie dopuszczony do obrotu. Zatem dostawa takiego towaru powinna być traktowana jako dokonana poza terytorium Wspólnoty. Innymi słowy nie powinna w ogóle podlegać VAT.
Zdaniem autora artykułu Michała Wojtasa, taki wniosek wynika z potwierdzonego przez ETS poglądu, że podatek VAT z tytułu importu pełni podobną rolę jak należności celne przywozowe. Skoro import nie został jeszcze dokonany, to nie ma mowy o możliwości opodatkowania dostawy na terytorium kraju. Oznacza to, że dostawa towarów w składzie celnym, która nie powoduje powstania długu celnego rodzącego obowiązek podatkowy z tytułu importu, nie podlega opodatkowaniu VAT.

VI dyrektywa wiąże państwa członkowskie co do celów w niej zawartych. Z wykładni celowościowej wynika, że towary objęte procedurą składu celnego nie podlegają opodatkowaniu do momentu zakończenia tej procedury. W związku z tym mogą być przedmiotem dostawy w składzie celnym (nawet wielokrotnie) bez konieczności zapłaty VAT z tego tytułu.

Źródło: Rzeczpospolita

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter