Aktualnoœci

Obowiązek informowania pracowników o sprawach firmy - 2006-01-05
 
Pracodawcy będą musieli informować pracowników o sprawach przedsiębiorstwa i decyzjach, które ich dotyczą.

Obowiązek ten będzie polegał na przedstawianiu sytuacji ekonomicznej, przewidywanych zmian w zatrudnieniu i działań mogących powodować istotne zmiany w organizacji pracy oraz na konsultacji tych spraw z pracownikami.

Takie rozwiązania zapisane są w dyrektywie unijnej 2002/14, a nasze ustawodawstwo musi być z nią zgodne. Ponaglenia w sprawie dostosowania naszych przepisów do unijnych przychodzą już z Komisji Europejskiej. Wychodzą temu naprzeciw dwa projekty ustaw o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami. Odbyło się już pierwsze czytanie rządowego, a poselski zgłoszono do laski marszałkowskiej.

Rządowy projekt przewiduje, że u pracodawców zatrudniających ponad 20 osób wybrani zostaną przedstawiciele pracowników, a u zatrudniających ponad 100 osób - rady pracowników. To właśnie tych reprezentantów załogi będzie musiał informować pracodawca o sprawach związanych z przedsiębiorstwem.

Wedle projektu rady pracowników nie będą musiały tworzyć przedsiębiorstwa państwowe, mieszane - zatrudniające co najmniej 50 pracowników, oraz instytucje filmowe.

Projekt rządowy w takiej samej wersji był już w Sejmie poprzedniej kadencji. Wówczas nie uzyskał akceptacji związkowców i organizacji pracodawców. Teraz został skierowany do Sejmu bez konsultacji społecznych.

Projekt poselski, który do Sejmu, został wypracowany przez trzy organizacje związkowe i otrzymał akceptację organizacji pracodawców: BCC, Związku Pracowników Rzemiosła i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Obydwa projekty różnią się od siebie. Według projektu poselskiego związki zawodowe pełnią już rolę informacyjną i konsultacyjną w zakładach pracy, zatem rady pracowników powinny powstać tam, gdzie nie działają związki. Rady byłyby rejestrowane w okręgowych inspektoratach pracy, a Państwowa Inspekcja Pracy sporządzałaby sprawozdanie z realizacji unijnej dyrektywy.
W projekcie poselskim znalazły się również szczegółowe przepisy o finansowaniu rady pracowników.

Źródło: Rzeczpospolita

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter