Aktualnoœci

Program UE - małe i średnie firmy - 2006-01-18
 
Komisja Europejska chce, aby drobni przedsiębiorcy prowadzący działalność w kilku krajach UE mogli wyliczać podstawę opodatkowania według zasad obowiązujących w państwie, w którym zarejestrowana jest firma-matka.

Zaproponowane zmiany mają charakter pilotażowy – obowiązywałoby przez maksimum 5 lat. Dzięki temu firmy uniknęłyby wydatków na dostosowanie się do 25 różnych systemów podatkowych. Łatwiej też mogłyby rozliczać straty. Państwa członkowskie, jak i przedsiębiorstwa, mogłyby korzystać z nowych rozwiązań dobrowolnie. Aby propozycja została przyjęta, potrzebna jest teraz zgoda wszystkich 25 krajów UE.

Nowy projekt Komisji zakłada ponadto wzajemne uznawanie systemów podatkowych przez kraje członkowskie i zwiększoną współpracę służb skarbowych. Ma to ułatwić działanie firm na jednolitym rynku europejskim.

Propozycja Komisji Europejskiej oparta jest na zasadzie dobrowolnego wzajemnego uznawania przepisów podatkowych przez poszczególne kraje członkowskie UE – wynika z informacji Gazety Prawnej uzyskanych z PKPP Lewiatan. Zgodnie z założeniami projektu, przychody grupy firm działających w kilku krajach UE wyliczane będą w oparciu o zasady obowiązujące w tym kraju, w którym ma siedzibę firma-matka lub w którym mieści się główna siedziba. Firma podejmująca działalność na terenie innych krajów UE będzie mogła więc stosować zasady wyliczania podstawy opodatkowania obowiązujące w tym kraju, w którym prowadzi do tej pory działalność, a więc takie, które są jej najlepiej znane. Co istotne, projekt Komisji nie przewiduje harmonizacji tych reguł, a tylko ich wzajemne uznawanie przez kraje UE. Jednocześnie wysokość płaconego podatku będzie zgodna z obowiązującą w poszczególnych krajach, w których prowadzona jest działalność.

Firmy, które będą miały możliwość skorzystania z programu pilotażowego, to małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu definicji przyjętej w dokumencie Komisji 2003/361/EC. Należą do tej grupy mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 osób, których obrót jest mniejszy niż 2 miliony euro), małe przedsiębiorstwa (zatrudnienie do 50 osób i obrót do 10 milionów euro) oraz firmy średnie (zatrudnienie do 250 osób i obrót mniejszy niż 50 milionów euro). Państwa członkowskie, które będą zainteresowane przystąpieniem do projektu, będą mogły zawrzeć osobne porozumienie – dwu- lub wielostronne – które będzie stanowić czasowe uzupełnienie obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Firmy będą mogły skorzystać z ułatwień w wyliczeniach podstawy opodatkowania tylko wtedy, jeśli firma-matka i oddziały prowadzą działalność na terenie krajów, które do takiego porozumienia przystąpiły.

(źródło: Gazeta prawna)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter