Aktualnoœci

Ulgi i zwolnienia dla nowych technologii - 2006-01-29
 
Kupując nową technologię podatnik ma prawo do ulgi lub zwolnienia. Prawo to wynika z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Wprowadza ona do ustawy o podatku dochodowym ulgę na zakup nowych technologii.

Nową technologią jest wiedza technologiczna materialna i prawna, a szczególnie wyniki badań i prac rozwojowych, stosowana w świecie krócej niż 5 lat i służąca do produkcji nowych bądź udoskonalonych wyrobów i usług.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nabywając nową technologię może odliczyć od podstawy podatku koszty jej zakupu. Odliczenia są limitowane i dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich nie mogą przekroczyć 50% kwoty wydatków w roku, w którym prawo do odliczenia zostało nabyte. Dla pozostałych podatników jest to 30%.

Odliczenie uwzględnić należy w zeznaniu za rok, w którym poniesiono wydatek. Jeżeli jednak podatnik w roku tym poniósł stratę lub jego dochód był niższy od kwoty odliczenia, odliczenia dokonuje się odpowiednio w całej kwocie lub jej pozostałej części w zeznaniach za kolejne trzy lata podatkowe.

Prawo zwolnienia od podatku straciły natomiast od początku b.r. usługi naukowo-badawcze.
Zmienił się również minimalny okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od kosztów zakończonych prac rozwojowych. Obecnie wynosi on 12 miesięcy.

(http://podatki.pl)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter