Aktualnoœci

Polskie ulgi przysługują od dochodu zagranicznego - 2006-02-01
 
Osoby uzyskujące dochody z zagranicy mogą korzystać z polskich ulg i odliczeń. Muszą one złożyć zeznanie roczne i ich miejsce zamieszkania musi znajdować się na terytorium Polski.

Rozliczanie ulg i zwolnień przyznane polskim podatnikom nie jest uzależniona od źródła pochodzenia dochodu. Osoby zarabiające za granicą mogą korzystać z ulg i odliczeń. Określa je ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Dochody z tytułu pracy za granicą należy brać pod uwagę przy rozliczeniu rocznym. Stosuje się wtedy metody unikania podwójnego opodatkowania, czyli metodę wyłączenia z progresją lub metodę proporcjonalnego odliczenia. Bez względu na metodę unikania podwójnego opodatkowania, która będzie miała zastosowanie do opodatkowania dochodów zagranicznych, można korzystać z ulg i odliczeń. Należy złożyć zeznanie roczne deklarując przy tym swoje miejsce zamieszkania w Polsce. Tym sposobem można korzystać:

  • z ulgi rehabilitacyjnej,
  • z ulgi internetowej,
  • z ulgi odsetkowej,
  • odliczać darowizny,
  • odliczać 1 proc. na działalność organizacji pożytku publicznego.
Można też skorzystać z nowych ulg czyli ulgi na nianie i działalność sportową. Obowiązują one od tego roku, więc z nich należy rozliczyć się za rok.

Osoby, która uzyskuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej ma możliwość skorzystania z ulgi na nowe technologie po spełnieniu odpowiednich warunków. Są przypadki, że osoba poniosła wydatki, nie będzie ich mogła rozliczyć w ramach ulgi. Warunek przy uldze odsetkowej jest taki, że kredyt musi być wzięty na inwestycję, która dotyczy budynków lub lokali mieszkalnych położonych na terytorium Polski.

Źródło: Gazeta Prawna

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter