Aktualnoœci

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę - 2006-02-16
 
Pracodawca wypłaca odprawę, jeśli pracownik się zwalnia w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Tylko trudności sprawia ustalenie, czy jedno wynika z drugiego.

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (art. 92 1 kodeksu pracy).

Jednak, jak to bywa zdarza się, że pracownik i pracodawca mają inny pogląd na kwestię, czy między ustaniem stosunku pracy a przejściem na świadczenie zachodził związek. Może on mieć trojaki charakter: przyczynowy, czasowy i funkcjonalny (wyrok SN z 23 listopada 1993 r. I PRN 111/93).

Sam związek czasowy nie wystarczy. Nie dostanie więc odprawy dyscyplinarnie zwolniony pracownik, nawet jeśli zaraz potem pójdzie na emeryturę. Związek czasowy nie jest też najważniejszy. Z orzecznictwa np. wynika, że pracownikowi należy się odprawa, jeśli przechodzi na emeryturę lub rentę po okresie nieprzerwanego pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy.

Pracodawca powinien pamiętać, że przepis mówi o ustaniu stosunku pracy, co oznacza, że niekoniecznie musi dojść do jego rozwiązania, np. w drodze wypowiedzenia. Umowa może przecież wygasnąć z upływem czasu, na jaki została zawarta. Liczy się samo rozstanie. Z tego powodu osoby, które chcą dostać odprawę, ale też kontynuować pracę, często rozwiązują umowę, aby po dniu przerwy podpisać następną.

Do wypłaty odprawy zobowiązuje pracodawcę ustawa. Przed sądem nie może się on zasłaniać tym, że nie wiedział, iż zatrudniony odchodził na emeryturę lub rentę. Nie musi więc on występować o wypłatę, ale lepiej, żeby się przypomniał i taki wniosek złożył.

Źródło: Rzeczpospolita

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter