Aktualnoœci

Zmiany do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - 2006-02-15
 
Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rząd chce korzystnych zmian dla przedsiębiorców.

Rząd proponuje więc uproszczenie prowadzenia ewidencji przedsiębiorców, zmniejszenia liczby kontroli oraz możliwość zawieszenia firmy i niepłacenia przez ten czas składek ZUS.


W przygotowywanym projekcie nowelizacji są założenia, że każda gmina dostałaby odpowiednie oprogramowanie. Umożliwiłoby jej ono wydawanie informacji, które są dostępne za pomocą internetu. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć tworzenia przy gminach oddziałów centralnej informacji gospodarczej, która wydaje te informacje. W ten sposób można by uprościć ewidencje.

Takie oprogramowanie pozwoliłoby osobom, które chciałyby zostać przedsiębiorcami, składanie u tego samego urzędnika wszystkich dokumentów związanych z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, uaktualnieniem numeru NIP, uzyskaniem numeru REGON oraz zarejestrowaniem się w ZUS. Wtedy do obowiązków urzędnika będzie należało przesłanie drogą elektroniczną dokumentów do zainteresowanych urzędów. Przedsiębiorca nie będzie już sam musiał załatwiać we wszystkich urzędach formalności. Będzie więc trwało to krócej. Gmina w jego imieniu załatwia aktualizacje NIP i uzyskanie numeru REGON, ale jednak te czynności trwają zazwyczaj znacznie dłużej niż wtedy, gdyby przedsiębiorca załatwiał je sam.

Nie oznacza to jednak, że wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. zostanie wprowadzona zasada jednego okienka w możliwość rejestrowania się przez przedsiębiorców przy wykorzystaniu drogi elektronicznej.

Plany dotyczą też uelastycznienia sposobu oznaczania towarów wprowadzanych do obrotu w Polsce. Dotychczas sposób określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w art. 20 to zamieszczenie na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji w języku polskim o firmie przedsiębiorcy i jego adresie, nazwie towaru oraz zamieszcza się inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Zmiany tego sposobu oznaczania towaru zostały więc wymuszone przepisami unijnymi. Przepis ulegnie więc nowelizacji, aby możliwy był również inny sposób informowania klientów przez przedsiębiorców o firmie i towarze.

Źródło: Gazeta Prawna

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter