Aktualnoœci

Szkolenia dla przedsiębiorców - 2006-02-17
 
Mali i średni przedsiębiorcy mają możliwość szkolenia się w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i wymogów dotyczących przedsiębiorstw w tym zakresie.

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany jest „Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska”. Program ten współfinansuje Unia Europejska w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich”.

Szkolenia odbywają się już od października 2005 i mają trwać aż do listopada 2006 roku. W projekcie planowane jest przeszkolenie około 14 700 osób z małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenia mają miejsce na obszarze Polski w kilku lokalizacjach na terenie każdego z 16 województw.

Projekt zawiera dwa komponenty szkoleniowe:

 • I komponent-cel szkoleń realizowanych w ramach komponentu I to zapoznanie uczestników szkoleń z regulacjami prawnymi, które są związane z ochroną środowiska i z wymogami wynikającymi z tych regulacji dla przedsiębiorstw.
 • I komponent-cel szkoleń realizowanych w ramach komponentu II to dostarczenie kadrze zarządzającej i pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do przygotowania, wdrożenia i funkcjonowania systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001 i EMAS).
Szkolenia są przeznaczone dla:

 • kadry zarządzającej (np. właścicieli, prezesów, dyrektorów, kierowników),
 • pracowników odpowiedzialnych za ochronę środowiska (są to np. kierownicy działu ochrony środowiska, główni energetycy, kierownicy działu produkcji, specjaliści w zakresie ochrony środowiska)
 • pełnomocników do spraw systemów zarządzania jakością.
Zgłoszenie

Przedsiębiorca najpierw musi określić swoją przynależność do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Potem wybiera temat, miejsce i termin szkolenia. Jednak ta sama osoba ma możliwość wyboru tylko jednego szkolenia w ramach komponentu I i w tym mogą brać udział maksymalnie cztery osoby z jednego przedsiębiorstwa. Wybrać można:

 • pozwolenie zintegrowane,
 • gospodarowanie odpadami,
 • oceny oddziaływania środowiskowego,
 • emisja gazów i pyłów,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • korzystanie z pomocy doradczej,
 • fundusze strukturalne.
Każdy uczestnik szkolenia wypełnia dwa dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • formularz „informacja o otrzymanej pomocy publicznej”.
Podaje więc informacje o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić samemu poprzez stronę internetową. Istnieje również możliwość wypełnienia formularza za pośrednictwem konsultanta infolinii projektu. Formularz jest wtedy przesyłany faksem lub pocztą.

Źródło: Gazeta Prawna

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter