Aktualnoœci

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych. - 05-09-02
 
Zmienione przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, które obowiązują od 1 czerwca 2005r. sprawiły, że gminy i ośrodki pomocy społecznej mają więcej swobody w ustalaniu terminów wypłaty świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z tymi przepisami gminy i ośrodki pomocy społecznej mogą wypłacać świadczenia rodzinne do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało przyznane do nich prawo. Nie oznacza to jednak, że świadczenia muszą być wypłacone tylko w tym dniu.

Dotychczas świadczenia wypłacano najpóźniej do połowy miesiąca. W przypadku, gdy wniosek o świadczenia rodzinne wpłynął do gminy lub ośrodka pomocy społecznej do 5. dnia miesiąca, ich wypłata nie mogła nastąpić później niż do 15. dnia tego miesiąca. Obecnie jest tak, że jeśli osoby uprawnione złożą odpowiedni wniosek do 10. dnia miesiąca, jeszcze w tym samym miesiącu otrzymają pieniądze. Jeśli spóźnią się z jego złożeniem, pomoc będzie im wypłacona najpóźniej do końca następnego miesiąca.

Ośrodki pomocy społecznej uważają, że przepisy, które określają nowe terminy wypłaty świadczeń socjalnych powinny zacząć obowiązywać od najbliższego okresu zasiłkowego, czyli od 1 września 2005r. Aby wypłacić świadczenia w terminie późniejszym, należy zmienić decyzję, gdyż ona określa datę ich wypłaty.

Dyrektor Wiśniewski uważa, że nie ma potrzeby zmiany decyzji. Intencją ustawodawcy było stworzenie gminom możliwości dogodnego rozłożenia wypłat w czasie. Osobom, którym w obecnym okresie zasiłkowym wypłaca się świadczenie do połowy miesiąca, należy w tym terminie wypłacać je nadal.

Nowy przepis ma zastosowanie do nowych wniosków, także tych składanych np. w czerwcu jeszcze na bieżący okres zasiłkowy. Samorządy musza mieć więcej czasu na wydawanie decyzji przyznających (lub odmawiających) prawa do świadczeń, a także i ustalić terminy wypłat dla poszczególnych świadczeniobiorców bez nadmiernej koncentracji w pierwszych kilku dniach miesiąca. Ustalony dla danej osoby dzień wypłaty wsparcia ma obowiązywać przez cały okres zasiłkowy.

Opracowano też szczegółowo terminy składania wniosków i wypłaty świadczeń rodzinnych na początku nowego okresu zasiłkowego. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży kompletny wniosek do końca lipca, to otrzyma je za wrzesień do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek wpłynie w sierpniu lub do końca września, to świadczenie za ten miesiąc będzie jej wypłacone do końca października.


Źródło: Rzeczpospolita

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter